Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Гайдаєнко Ірина Василівна

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент. Працює на кафедрі українського мовознавства та основ журналістики Херсонського державного університету з 1997 року. У 2002 році захистила дисертацію з теми: "Назви на позначення смаку: етимологія, семантика, функціонування". З 2002 року - завідувач кафедри українського мовознавства. І.В.Гайдаєнко викладає дисципліни: "Стилістика", "Загальне мовознавство", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Основи текстотворення", "Редагування текстів різних стилів" Спецсемінари: "Сучасні напрямки українського мовознавства". Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів з питань лексикології, психолінгвістики. Наукові дослідження доцента пов'язані з проблемами лексикології, лінгвостилістики, мовознавства, психолінгвістики та лінгводидактики. Науковий доробок Гайдаєнко І.В. становить понад 40 праць, серед них монографія, підручники і посібники (у співавторстві), методичні рекомендації, наукові статті. Вона - один із співавторів підручників: "Українська мова: Підручник для учнів старших класів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю та абітурієнтів" (К.: Ленвіт, 2003), "Практикуму з методики навчання української мови" (К.: Ленвіт, 2003), "Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів" (К.: Ленвіт, 2005), "Рідна мова" підручник для 5 класу і 6 класу (К.: Освіта, 2006).

 

Flag Counter