Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

«Фізика» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: Сердюченко В.Г.,Бойченко А.М.

Спитаємо в учня ХХІ століття, яким він хоче бачити свій підручник. І почуємо – невеликий за обсягом та цікавий. А що означає ЦІКАВИЙ? Автори цього підручника намагалися створити його максимально ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИМ, таким, що ВІДПОВІДАЄ ПОТРЕБАМ УЧНІВ, художники створювали СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН та ілюстрації, спеціалісти добирали ЦІКАВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТЕНТ. Новостворений підручник відрізняється змістовою насиченістю тексту, ТЕМПОМ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ й унаочненням, яке переходить від поодинокого ілюстрування до системного схематичного подання усього навчального матеріалу, наочного демонстрування перебігу важливих процесів і явищ за допомогою відеоматеріалів.

Сьогодення потребує не тільки якісних знань, а і вміння застосовувати їх на практиці. Саме тому авторською концепцією передбачено основні методи викладання предмету – ПРОБЛЕМНИЙ та ДІЯЛЬНІСНИЙ. Дібрана база навчальних завдань забезпечує учителеві широкий вибір завдань різного рівня складності й характеру, надає змогу застосовувати ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ та ІНДИВІДУАЛЬНИЙ підходи щодо організації навчальної діяльності учнів, сприяє формуванню ПРЕДМЕТНИХ та КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

Таким чином, у підручнику системно охоплено і забезпечено оптимальне здійснення взаємопов’язаних процесів «ВИКЛАДАННЯ – НАВЧАННЯ».

Календарно-тематичне планування
Зберегти
Версія для друку
Презентація підручника

 

Flag Counter