Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

«Біологія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: Жолос О.В., Толстанова Г.М., Ягенсь ка Г.В., Додь В.В., Довгаль І.В., Ходосовцев О.Є., Костіков І.Ю., Волгін, С.О., Сиволоб А.В., Скрипник Н.В.

Сучасний підручник створено на новітніх здобутках біологічної, педагогічної, методичної та психологічної наук, зручний як для учнів, так і для вчителів.

Відповідно до чинної програми та міжнародного досвіду домінує функціональний підхід до вивчення організму. У текстах параграфів та у завданнях зроблено акцент на зв’язку будови органів з їхніми функціями, продемонстровано механізми біологічних процесів, що відбуваються в організмі людини. З цією метою матеріали проілюстровано у вигляді схем, таблиць, інших графічних засобів.

Забезпечує дотримання принципів:

  • особистісно зорієнтованого навчання, функціонально-цілісного, системного, екологічного, історичного та порівняльного підходів;
  • наступності й перспективності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей восьмикласників;
  • системності й послідовності знань з біології через логічність викладення та врахування вимог нової навчальної програми;
  • поєднання наукового рівня викладення матеріалу з його доступністю;
  • посилення мотивації учнів щодо дотримання здорового способу життя.

Мотиваційні ситуації, диференційований підхід у завданнях, вдале поєднання основного та пояснювального текстів, рубрика «Для допитливих», добірка ілюстративного матеріалу – усе це сприятиме диференціації навчання, розвитку логічного мислення, дослідницьких умінь і творчості учнів.

 

Flag Counter