Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

«Історія України» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.

Актуальний у сучасному суспільстві навчальний предмет викладено авторами у доступній і зручній формі. Використано БАГАТО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ — малюнки, фотоілюстрації, репродукції, художні реконструкції. Зображення забезпечують візуальне занурення учня в історичну епоху та є додатковим інформаційним джерелом для аналізу під час індивідуальної роботи та навчальної діяльності в парах і групах.

Теоретичні відомості вдало доповнено уривками з історичних джерел, документами, цитатами із праць провідних учених-істориків. Причому наводяться РІЗНІ ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ ТА ОЧЕВИДЦІВ на одні й ті самі факти та історичні постаті, що допомагає учням логічно мислити, самостійно робити висновки про певні історичні події та їх учасників.

У рубриці «Історичний калейдоскоп» для допитливих учнів пропонуються цікаві історичні факти з теми уроку. ПОВАГА ДО ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ, ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ, ДО РІДНОЇ МОВИ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ, ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КОЖНОЇ ЛЮДИНИ — це основні ціннісні орієнтири навчальної книги. Навчальні проекти «Наш край» наприкінці розділів виховують в учнів інтерес до історичного минулого свого регіону.

 

Flag Counter