Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Геометрія. 9 клас.
Авт Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова.
«Видавничий дім «Освіта», 2017

Проект підручника «Геометрія» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено на засадах компетентнісного, особистісно-діяльнісного, розвивального, аксіологічного та культурологічного підходів. Його зміст і методичний апарат спрямовано на забезпечення потреб усіх учасників навчально-виховного процесу і досягнення цілей і завдань, що висуває суспільство перед системою освіти.

Основні засади побудови підручника: поєднання науковості та доступності, реалізація наступності та пропедевтики, збалансування теорії та практики, диференціація та інтеграція, урізноманітнення системи задач та діяльності учнів, розвиток і виховання учнів. Окремі процеси демонструються за допомогою навчальної анімації, доступ до якої легко здійснити за допомогою QR-кодів. Таким чином унаочнюється навчальний процес та враховується інтерес учнів до використання сучасних гаджетів.

У підручнику передбачено організацію колективних, групових та індивідуальних форм навчання на уроках і в позаурочний час, розроблено навчальний матеріал для учнів з різним рівнем підготовки та зацікавленості предметом.

Підручник містить завдання різних рівнів (прості і складні, легкі і підвищеної складності) та видів (на обчислення, доведення, дослідження, побудову, перетворення; відкриті задачі, завдання на встановлення відповідності, практичні тощо). Це уможливлює диференційований підхід до організації навчання та використання підручника у класах з різним рівнем математичної підготовки.

 

Flag Counter