Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Історія України. 9 клас.
Авт. Левітас Ф. Л., Дудар О. В., Беззуб Ю. В.
ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2017

Концепція проекту підручника базована на поєднанні інтегрованого, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів, спрямована на формування в учнів ключових, міжпредметних та предметних компетентностей. Також при розробці концепції авторський колектив прагнув поєднати фундаментальний підхід до викладу матеріалу (доповнення основних функцій цінніс- но-світоглядною, розвивальною, контрольно-оцінювальною та інтергативною) та інноваційний. Такий концептуальний підхід дає змогу оптимально викласти історичний матеріал, враховуючи інтереси учнів, вимоги навчальної програми та суспільні запити. Тексти підручника поділяються на основні та додаткові (рубрики «Історична довідка», «Цитата з історичного джерела», художні та документальні ілюстрації). У змісті підручника поєднано факти з історії України та світу, він сприяє інтеграції знань учнів з георгафії, української літератури та мистецтва. Використання міжпредметних зв’язків спрямоване на узагальнення знань школярів про Україну, український народ, його минуле, ментальність та характерні особливості суспільного життя. Акцент та біографічних даних та діяльності видатних діячах різних сфер суспільного життя сприятиме патріотичному вихованню. Інноваційність підходу полягає у використання методологічного апарату, спрямованого на діалогічне комунікування та розвиток критичного мислення:
1) завдання і запитання стимулюють аналіз історичних фактів, актуалізацію вивченого раніше матеріалу з історії та інших предметів;
2) застосування аналогій, порівнянь, схем і таблиць різного формату, тестових та творчих завдань;
3) стимулювання учнів до самостійного пошуку додаткової інфор- мації, проектної діяльності, удосконалення вмінння агрументувати власну думку, висловлювати судження, систематизувати матеріал і проектувати наслідки історичних процесів на сьогодення;
4) формування громадянської позиції і свідомого ставлення до подій сучасності через використання історичних паралелей та звернення до особистісних вражень;
5) концентрацію уваги не на окремих фактах, подіях і персоналіях, а на загальному значенні та спадкоємності історичних подій. Естетична візуалізація та достовірність: проект підручника ілюстрований репродукціями і фотографіями, які оптимізують розуміння особливостей історичного розвитку України.

 

Flag Counter