Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Мистецтво. 9 клас. Авт. Л. М. Масол.
«Видавничий дім «Освіта», 2017.

Концепція ґрунтується на особистісно-орієнтованому, діяльнісному та інтегративному підходах, націлена на набуття учнями ключових, міжпредметних і предметних компетентностей. Фундаменталізація змісту здійснюється за рахунок доповнення основних функцій ціннісно-світоглядною, комунікативною, контрольно-оцінювальною та інтегративною. Це забезпечило оптимальне конструювання змісту, добір матеріалу за критеріями повноти, достатності й мінімізації. Тексти поділяються на основні й додаткові (рубрики «Портрет митця», «З історії шедевра», «Мистецька скарбничка»). У змісті поєднуються цінності українського та зарубіжного мистецтва, переважають шедеври й знакові імена, що сприятиме естетичному й патріотичному вихованню учнів. Підручник спрямований на системне узагальнення набутих знань і збагачення уявлень учнів про стилі й напрями сучасного мистецтва, роль кіно, музеїв, медіа. Інноваційність підходу полягає в побудові методичного апарату, що передбачає:
1) практичну спрямованість, варіативність творчих завдань з образотворчого мистецтва відповідно до інтересів учнів, виконання пісень за вибором;
2) діалогічний виклад, запитання для актуалізації вивченого раніше, міжпредметних зв’язків;
3) застосування компаративних технологій, порівнянь, аналогій, семестрових узагальнень (тести «Панорама мистецтва»);
4) організацію самостійної роботи учнів з джерелами, проектної діяльності, художньої самоосвіти;
5) врахування особливостей 9 класу як випускного з основної школи й посилення допрофільноїорієнтаціїучнівусферітворчихспеціальностей(«професійнівипробування»)
6) стимулювання обговорень і дискусій щодо сучасного мистецтва для розвиткукритичного мислення й міжкультурної комунікації на засадах толерантності;
7) концентрацію уваги не на окремих фактах, а на універсальних категоріях мистецтва (вид, жанр, стиль).

Естетична візуалізація: підручник проілюстрований ретельно відібраними й доцільно розміщеними кольоровими репродукціями й фотографіями, які спонукають учнів до розуміння смислів художніх творів.

 

Flag Counter