Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Українська література. 9 клас
Авт. О. В. Єременко, А. В. Лупійчук, Н. І. Черсунова, О. П. Перевертун
«Видавничий дім «Освіта», 2017.

Сучасна освітня політика підтримує педагогіку партнерства та інновації, що спрямовані на результативне навчання. Це, у свою чергу, вимагає інших підходів до видань, що необхідні вчителеві, передусім нового типу підручника, який буде корелювати з сучасними критеріями і стане підґрунтям принципово іншого типу навчання.

У даному проекті підручника навчальний матеріал передбачає наступні етапи навчання.

Перший етап — підготовка до сприйняття художнього твору. Учням пропону- ється замислитися над «літературними стереотипами», твердженнями, які ментально склалися і поширено побутують. Вони не завжди мають негативний підтекст, проте принципи критичного мислення передбачають необхідність сумніватись у будь-якому твердженні. На цьому ж етапі учні ознайомлюються з характеристиками певної літературної доби та біографією автора.

Наступний етап — читання тексту, коли учень має відповісти на запитання за змістом твору, щоб глибше його зрозуміти і краще розібратися в його особливостях. На третьому етапі — підготовка до аналізу прочитаного твору — учням надається інструментарій у вигляді визначень теоретико-літературних понять, міждисци- плінарних завдань, цікавих фактів. Під час аналізу художнього твору переважають проблемні й творчі завдання: рубрики «Література в колі муз», «Інтернет-довідка», «Варто подискутувати», «Мовленнєвий тренажер», робота у групах, коли формуються навички «експертів», що досліджують певні явища і презентують результати спільної роботи.

Підсумковий етап до кожної теми пропонується у вигляді творчого завдання — написання підсумкового есе на тему, де поєднуються оцінка й аналіз, вагомість надається висловлюванню власної думки, а темами буде спростування або підтвердження сформульованої на початку тези. Мінітвір у вигляді есе готує учнів до найскладнішої частини ДПА (ЗНО) — власного висловлювання.

 

Flag Counter