Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Українська мова. 9 клас
Авт. А. А. Ворон, В. А. Солопенко.
Видавничий дім «Освіта» 2017.

Підручник створювався відповідно до Європейських рекомендацій з мовної освіти з урахуванням кращих здобутків вітчизняних методик викладання мови як шкільного предмета. Велику увагу приділено інтерактивним методикам навчання, завдяки яким виявляються адаптивні можливості освіти, відбувається соціалізація учня.

Більшість параграфів (матеріал майже кожного з яких розрахований на один урок) має таку будову: з метою активізації пізнавальної діяльності пропонуємо учням проблемне запитання і вправу-дослідження («Мікрофон», «Мозковий штурм» тощо). Далі подано правило, викладене чітко й стисло, адаптоване до віку учнів. Складні для розуміння школярів поняття розміщено в рубриці «Зауважте!». Розроблено систему вправ різного рівня складності для формування вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності. Тексти вправ дібрано з урахуванням вимог часу, більшість із них формують оптимістичний світогляд, систему загальнолюдських і національних цінностей, розширюють світогляд учнів. Запропоновано цікаві завдання, серед яких – творчі, що активізують пізнавальну активність школярів, вправи з ключами, мовні задачі тощо. Наприкінці кожного параграфа подано рубрику «Мій конспект» – висновки до вивченої теми. Це своєрідний орієнтир для самооцінки учнями власних досягнень, рівня сформованості предметних компетенцій. У такий спосіб реалізується мовно-мовленнєва й діяльнісна змістові лінії програми.

Забезпечення реалізації мовленнєвої й соціокультурної змістових ліній програми досягається завдяки детально розробленим матеріалам до уроків розвитку мовлення; ситуативним завданням, метою яких є конструювання монологічних і діалогічних висловлювань; матеріалам рубрик «Пишаймося українцями!», «Інтелектуальне дозвілля», «Плекаймо слово», «Культура спілкування» та ін.

 

Flag Counter