Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Українська мова для шкіл з рос мовою. 9 клас
Авт. Ворон А. А., Солопенко В. А.
ТОВ « Видавничий дім «Освіта», 2017

Підручник створювався відповідно до Європейських рекомендацій з мовної освіти з урахуванням кращих здобутків вітчизняних методик викладання мови як шкільного предмета. Велику увагу приділено інтерактивним методикам навчання, завдяки яким учень із слухача й виконавця вправ перетворюється на активного співрозмовника, учасника дискусії, доповідача. У такий спосіб виявляються адаптивні можливості освіти, відбувається соціалізація учня.

Більшість параграфів (матеріал майже кожного з яких розрахований на один урок) має таку будову: з метою активізації пізнавальної діяльності спочатку пропонуємо учням виконати вправу-дослідження. Далі подано правило, яке викладене чітко й стисло, адаптовано до віку учнів. Складні для розуміння школярів поняття чи явища розміщено у рубриці «Пам’ятайте!»; матеріал рубрики «Міркуйте» розрахований на зацікавлених таємницями мови учнів. Після цього представлено систему різнотипних вправ, серед яких є вправи з ключами, мовні задачі тощо. У такий спосіб реалізується мовно-мовленнєва й діяльнісна змістові лінії програми.

На наступному етапі навчання пропонується проводити роботу з текстом. Тексти вправ дібрано з урахуванням вимог часу, більшість із них формують оптимістичний світогляд, систему загальнолюдських і національних цінностей, розширюють кругозір учнів.

Забезпечення реалізації мовленнєвої й соціокультурної змістових ліній програми досягається завдяки:
а) детально розробленим матеріалам до уроків розвитку мовлення;
б) текстам різної тематичної та жанрово-стилістичної спрямованості; ситуативним завданням, метою яких є конструювання висловлювань;
в) рубриці «Ми діти твої, Україно!», де вміщено відомості про видатних українців. Ці матеріали можуть використовуватись для самоконтролю читання мовчки і вголос, аудіювання;
г) рубрикам «Плекаймо слово», «Культура спілкування», мета яких — навчити учнів орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях, розвивати загальні компетенції.

 

Flag Counter