Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Фізика. 9 клас. Авт. Сердюченко В. Г., Бойченко А. М.
ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2017

Сьогодення потребує не тільки якісних знань, а і вміння застосовувати їх на практиці. Саме тому авторською концепцією проекту підручника передбачено основні методи викладання предмету – проблемний і діяльнісний.

При формуванні його змісту та викладу навчального матеріалу реалізовано: проблемний метод подання навчального матеріалу; стислість і доступність мови подання навчального матеріалу; обов’язкова наявність коротких підсумків до кожного розділу; подання навчального матеріалу через цікаві факти; наявність відеоматеріалів, які доступно демонструють об’єкти та процеси,описані в основній змістовній частині параграфів. Рубрика «Питання і проблеми» містить широкий вибір завдань різного рівня складності і характеру, надає змогу застосовувати диференційований та індивідуальний підходи щодо організації навчальної діяльності учнів.

У проекті підручника більшість теоретичного матеріалу подано за допомогою опису дослідів. Такий спосіб опанування новими знаннями розвиває наукове мислення учнів, вчить їх формулювати припущення, планувати власну діяльність для їх перевірки, робити висновки.

 

Flag Counter