Провідне видавництво шкільної літератури. Підручники, зошити, хрестоматії, комплексна підготовка до ДПА та ЗНО.

Авторська концепція підручника
Хімія. 9 клас
Авт. С. В. Василенко, Я. Ю. Коваль
«Видавничий дім «Освіта», 2017

Сучасна освіта переорієнтовується до дитиноцентризму, передбачає зміну ролі вчителя на фасилітатора навчального процесу, на мобільність у навчанні юнаків та дівчат. Учні й учениці 9 класу переживають складний період самоусвідомлення, активного формування особистості, системи життєвих цінностей, професійних вподобань.

Завдання даного підручника спрямовані на забезпечення якості освіти, формування ключової компетентності — уміння навчатися впродовж життя. Усі тексти параграфів містять сучасну інформацію, запитання та завдання сформульовані з урахуванням особливостей і потреб учнів. У підручнику використано світові освітні тренди: робота на результат; управління знаннями; конструктивізм (актуалізація); навички ХХІ століття; STEM, STEAM; фасилітація; візуалізація; перевернутий клас (flipped classroom); групова робота; діяльнісне навчання та проектна діяльність; інтерактивні технології; формувальне оцінювання; критичне мислення; патріотичне виховання; екологічне виховання тощо.

Підручник передбачає індивідуальну та групову діяльність, що сприяє формуванню комунікативної компетентності; навчання на уроці та самостійно — для цього наведено детальні алгоритми розв’язування задач, складання електронного балансу, проведення експериментів та дослідів. Тексти, запитання і завдання диференційовані — це дає можливість реалізувати себе учням з різним рівнем навчальних досягнень та дозволяє розвивати інформаційно-цифрову компетентність.

Кожен параграф підручника — це нова тема. На його початку наведено проблемні питання чи твердження, відповіді на які учні можуть дати після вивчення параграфа.

Підручник закликає опанувати технологіями аналізу та створення інтелект-карт, що безперечно буде корисним при плануванні як навчальної діяльності, так і дорослого життя. Дидактичне та інформаційне навантаження мають інфографіка та схеми, таблиці і малюнки, фотографії та скрайбінг, деякі з них свідомо не завершені — це пропозиція до учнів стати співавторами.

У підручнику дотримано принцип гендерності в малюнках, завданнях, звертаннях до учнів тощо.

При відборі інформації перевага надається даним про Україну, наводяться приклади, що формують патріотизм та громадянську позицію.

Закінчення кожного параграфа рубрикою «Рефлексуємо» спонукає учнів до самооцінки своєї роботи на уроці, а отже й до підвищення якості навчання в цілому, формування загальнокультурної, екологічної грамотності та підприємливості.

 

Flag Counter