Видавничий дім «Освита»

Календарно-тематичне планування

Історія України

(Вступ до історії )

5 клас

 

Календарний план складено відповідно

до навчальної програми

за підручником «Історія України (Вступ до історії). 5 клас»,

автори: Пометун О.І., Костюк І.А., Малієнко Ю.Б.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

 

 

Учитель: ________________________________________________

 

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________

 

 

Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________________________

Календарно-тематичне планування курсу «Вступ до історії»[1]

 

 

§

підр.

Дата

Тема уроку

Орієнтовні навчальні цілі відповідно до предметних компетенцій

Розділ І. ЗВІДКИ І ЯК ІСТОРИКИ ДОВІДУЮТЬСЯ ПРО МИНУЛЕ

1

 

Що таке історія

Підручник — с. 6

Робочий зошит — с. 4

 

·     розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи;

·     коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

·     пояснює, що таке історія, хто такі історики;

·     висловлює судження щодо вивчення історії свого народу і країни.

2

 

Як пов’язані історія і час

Підручник — с. 12

Робочий зошит — с. 5

 

·     креслить лінію часу та позначає на ній запропоновані дати, співвідносить рік зі століттям;

·     коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

·     дає визначення поняттям хронологічна послідовність подій, тривалість подій, століття, тисячоліття,  лінія часу, календар;

·     пояснює як відбувається відлік часу в історії.

3

 

Як пов’язані історія і простір

Підручник — с. 19

Робочий зошит — с. 8

 

·   розрізняє умовні позначки на історичній карті, знаходить на карті територію України, її столицю;

·   розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі назв населених пунктів;

·   коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

·   наводить приклади історичних назв своєї місцевості, з яких можна довідатися про давні часи;

·   дає визначення поняттям карта, історична карта, атлас, легенда карти

4

 

Що таке речові  історичні джерела

Підручник — с. 26

Робочий зошит — с. 10

 

·     розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі археологічних розкопок, писемних і речових джерел, монет і грошей;

·      коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

·     пояснює, що таке історичні джерела й які вони бувають;

·      наводить приклади історичних пам’яток, писемних і речових джерел, з яких можна довідатися про давні часи;

·     дає визначення поняттям історичні джерела, речові, письмові, етнографічні, зображувальні джерела, археологія, музей, екскурсовод, реставрація.

5

 

Практичне заняття

Про що можна дізнатись із сімейного фотоальбому

Підручник — с. 34

Робочий зошит — с. 12

 

·     розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі фотографій про історію сім’ї та родинне дерево;

·     коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

·     добирає інформацію про минуле з сімейних фотографій;

·     дає визначення поняттям родинне дерево, генеалогія

6

 

Чому писемні джерела важливі для вивчення історії

Підручник — с. 40

Робочий зошит — с. 14

 

·     розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі писемних джерел;

·     пояснює, що таке історичні джерела й які вони бувають;

·     наводить приклади писемних історичних джерел;

·     висловлює судження щодо ролі архівів у збереженні пам’яті про минуле

·     дає визначення поняттям: писемне джерело, мемуари, архів, архіваріус.

7

 

Чому мова є джерелом знань про минуле

Підручник — с. 47

Робочий зошит — с. 16

 

·     розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі писемних джерел;

·     коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

·     пояснює, що таке історичні джерела й які вони бувають;

·     наводить приклади історичних пам’яток, писемних джерел, слів, прислів’їв, казок про минуле, з яких можна довідатися про давні часи;

·     дає визначення поняттям: історизми, фольклор.

8

 

Що можна дізнатися про минуле з географічних назв

Підручник — с. 54

Робочий зошит — с. 18

 

·     розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі назв населених пунктів;

·     коментує текст підручника під час читання і складає запитання до нього;

·     пояснює, що таке історія, що таке історичні джерела й які вони бувають;

·     наводить приклади історичних назв своєї місцевості, з яких можна довідатися про давні часи;

·     дає визначення поняттям: топоніміка, історична топоніміка, міграції.

9

 

Практичне заняття

Які назви навколо вас зберігають пам’ять про минуле

Підручник — с. 61

Робочий зошит — с. 20

 

·     знаходить на карті територію України, її столицю;

·     розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи на основі назв населених пунктів;

·     пояснює, що таке історичні джерела й які вони бувають;

·      наводить приклади історичних назв своєї місцевості, з яких можна довідатися про давні часи;

·     висловлює судження щодо значення вивчення історії свого краю  у збереженні пам’яті про минуле.

 

 

Тематичне оцінювання

 

Зошит для тем. оцінюв. — с. 5

·     розповідає про те, як історики довідуються про минулі часи;

·     креслить лінію часу та позначає на ній запропоновані дати;

·      дає визначення основним поняттям теми;

·     виконує тестові та інші письмові завдання.

Розділ ІІ. ПРО ЩО І ПРО КОГО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ

10

 

Про кого розповідає історія

Підручник — с. 64

Робочий зошит — с. 22

 

·        розповідає про історичних діячів на основі тексту підручника

·         пояснює,  про що і про кого розповідає історія як наука;

·        висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·        дає визначення поняттям: історичні діячі, біографія, народ, стан.

 

11

 

Що називають історичними подіями та явищами

Підручник — с. 71

Робочий зошит — с. 23

 

·        установлює хронологічну послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття

·        розповідає про історичну подію чи явище на основі тексту підручника та використання додаткової літератури;

·        пояснює,  про що розповідає історія як наука;

·        дає визначення поняттям: історична подія, історичне явище

12

 

Як жили давні мешканці України

Підручник — с. 76

Робочий зошит — с. 26

 

·     установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ, співвідносить подію, історичне явище і століття;

·     знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·      розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника та використання матеріалу практичної роботи;

·     складає запитання щодо перебігу історичної події;

·     пояснює,  про що і про кого розповідає історія як наука;

13

 

Чим уславилися князі

Київської Русі

Підручник — с. 84

Робочий зошит — с. 28

 

·     знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника та використання матеріалу практичної роботи;

·     складає запитання щодо перебігу історичної події;

·     пояснює,  про що і про кого розповідає історія як наука;

·     висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення

·     дає визначення поняттям: «шлях з варяг у греки», русичі, князь.

14

 

Як українське козацтво прославилося у битвах і походах

Підручник — с. 92

Робочий зошит — с. 30

 

·     установлює хронологічну послідовність зазначених подій;

·     знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту та інших матеріалів підручника

·     пояснює,  про що і про кого розповідає історія як наука;

·     дає визначення поняттям: козак, запорожці, гетьман, Кримське ханство, «чайка», Січ, курінь, Річ Посполита.

15

 

Якими були місто село  в Україні у XVII–XVIII століттях

Підручник — с. 100

Робочий зошит — с. 32

 

·     установлює хронологічну послідовність зазначених подій;

·     знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·      розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

·     пояснює,  про що і про кого розповідає історія як наука;

·     дає визначення поняттям: Слобідська Україна, ратуша.

16

 

Як відкриття харківського  університету сприяло розвитку  української культури

Підручник — с. 108

Робочий зошит — с. 34

 

 

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

·     складає запитання щодо перебігу історичної події;

·     зіставляє окремі події з історії родини й рідного краю та України;

·     висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям: університет.

17

 

Які події називають  українською революцією

Підручник — с. 113

Робочий зошит — с. 36

 

·     розповідає про історичну подію чи явище на основі тексту підручника;

·     складає запитання щодо перебігу історичної події;

·     виокремлює в тексті головне й другорядне;

·     висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям: революція, республіка, автономія, більшовики.

18

 

Чому війна залишається в пам’яті українського народу

Підручник — с. 120

Робочий зошит — с. 38

 

·     установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ;

·     знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·     розповідає про історичну подію чи явище, на основі тексту підручника;

·     виокремлює в тексті головне й другорядне;

·     складає речення  щодо перебігу історичної події;

·     висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям: коаліція, Голокост, Рух Опору.

19

 

Коли і як утворилася сучасна українська держава

Підручник — с. 128

Робочий зошит — с. 40

 

·     установлює хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій та явищ;

·     співвідносить подію, історичне явище і століття;

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника та використання матеріалу практичної роботи;

·     виокремлює в тексті головне й другорядне;

·     висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям: незалежність держави, Верховна Рада, референдум, президент, конституція.

20

 

Практичне заняття

Про кого і про що розповідає історія рідного краю

Підручник — с. 135

Робочий зошит — с. 42

 

·     знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника та використання матеріалу практичної роботи;

·     виокремлює в тексті головне й другорядне,

·      складає  інформацію  щодо перебігу історичної події;

·     зіставляє окремі події з історії родини й рідного краю та України;

·     висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям: краєзнавство, герб, геральдика.

 

 

Тематичне оцінювання

Зошит для тем. оцінюв. — с. 13

·     пояснює про кого і про що розповідає історія;

·     креслить лінію часу та позначає на ній запропоновані дати;

·      дає визначення основним поняттям теми;

·     виконує тестові та інші письмові завдання

Розділ ІІІ.  ЯКІ ПАМ’ЯТКИ Є ЧАСТИНОЮ ІСТОРІЇ

21

 

Чому храми та ікони є пам’ятками історії України

Підручник — с. 140

Робочий зошит — с. 44

 

·     показує на карті місцезнаходження зазначених пам’яток;

·     називає, розпізнає та описує пам’ятки на основі вивченого матеріалу;

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

·     виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника;

·     висловлює власне ставлення до зазначених пам’яток і необхідності їх збереження,  історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям та застосовує їх під час виконання пізнавальних завдань: пам’ятки історії, ікона, мозаїка, фреска, лавра

22

 

Що давні книги та мініатюри розповідають про минуле

Підручник — с. 150

Робочий зошит — с. 47

 

·     установлює хронологічну послідовність зазначених подій та явищ;

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

·     виокремлює в тексті головне й другорядне, складає простий план тексту підручника;

·     висловлює власне ставлення до висловлює власне ставлення до зазначених пам’яток і необхідності їх збереження, історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям та застосовує їх під час виконання пізнавальних завдань: Остромирове Євангеліє, ініціал.

 

 

23

 

Яку роль в історії відгравали замки і палаци

Підручник — с. 156

Робочий зошит — с. 49

 

·     показує на карті місцезнаходження зазначених пам’яток;

·     називає, розпізнає та описує пам’ятки на основі вивченого матеріалу;

·     знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·     розповідає про історичну подію на основі тексту підручника;

·     висловлює власне ставлення висловлює власне ставлення до зазначених пам’яток і необхідності їх збереження, до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям та застосовує їх під час виконання пізнавальних завдань: архітектура, замок, фортеця, мінарет.

 

24

 

Які історії можуть розповісти вулиці та площі

Підручник — с. 164

Робочий зошит — с. 52

 

·     показує на карті місцезнаходження зазначених пам’яток;

·      знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·     називає, розпізнає та описує пам’ятки на основі вивченого матеріалу;

·     розповідає про історичну подію чи явище на основі тексту підручника;

·     висловлює власне ставлення висловлює власне ставлення до зазначених пам’яток і необхідності їх збереження, до історичних подій, явищ, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям та застосовує їх під час виконання пізнавальних завдань: вулиця, площа, ратуша.

25

 

Чому парки і сади є культурним надбанням України

Підручник — с. 171

Робочий зошит — с. 54

 

·     знаходить на карті території, пов’язані із зазначеними подіями та діяльністю людей;

·     називає, розпізнає та описує пам’ятки на основі вивченого матеріалу;

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі тексту підручника;

·     висловлює власне ставлення до зазначених пам’яток і необхідності їх збереження, історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям та застосовує їх під час виконання пізнавальних завдань: парк, сад, інженер.

 

26

 

Практичне заняття

Які історичні пам’ятки вашого рідного краю розповідають про минуле

Підручник — с. 180

Робочий зошит — с. 55

 

·     показує на карті місцезнаходження зазначених пам’яток;

·     називає, розпізнає та описує пам’ятки на основі вивченого матеріалу;

·      розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі використання матеріалу практичної роботи;

·      зіставляє окремі події з історії родини й рідного краю та України;

·     висловлює власне ставлення до зазначених пам’яток і необхідності їх збереження, історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     пояснює поняття і застосовує їх під час виконання пізнавальних завдань:  краєзнавство, архітектура, історична пам’ятка.

 

27

 

Практичне заняття

 

Уявна подорож історичними  місцями України

Підручник — с. 183

Робочий зошит — с. 56

 

·     показує на карті місцезнаходження зазначених пам’яток;

·     називає, розпізнає та описує пам’ятки на основі вивченого матеріалу;

·     розповідає про історичну подію чи явище, історичних діячів на основі використання матеріалу практичної роботи;

·      зіставляє окремі події з історії родини й рідного краю та України;

·     висловлює власне ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення;

·     дає визначення поняттям і застосовує їх під час виконання пізнавальних завдань:    краєзнавство, архітектура, історична пам’ятка

 

 

Тематичне оцінювання

Зошит для тем. оцінюв. — с. 22

·     пояснює, які пам’ятки є частиною історії;

·     креслить лінію часу та позначає на ній запропоновані дати;

·      дає визначення основним поняттям теми;

·     виконує тестові та інші письмові завдання

28

 

Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України

Підручник — с. 187

Робочий зошит — с. 58

·     пояснює, що таке історія і що є предметом вивчення історії  як науки;

·      висловлює судження щодо важливості історичних знань та ролі громадян, історичної науки, музеїв, архівів у збереженні минулого

 

 

 [1] Передбачений резервний час може використовуватися вчителем протягом року за власним розсудом

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua