Видавничий дім «Освита»

 

 

Календарно-тематичне планування

 

МАТЕМАТИКА

5 клас

 

 

Календарний план складено відповідно

до навчальної програми з математики 2012 р.

За підручником «Математика. 5 клас»,

автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М.,

Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

 

 

 

 

 

 

Учитель: ________________________________________________

 

 

 

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________

 

 

 

Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________________________

уроку

К­сть

год

Тема уроку

Параграф

за підручни-ком

Контрольні
заходи

перший семестр

Лічба, вимірювання і числа

12

2

Предмети і одиниці лічби

§ 1

Експрес­контроль № 1–2

3–4

2

Пряма, промінь, відрізок. Вимірювання відрізків

§ 2

Експрес­контроль № 3

Самостійна робота № 1

5–6

2

Координатний промінь

§ 3

Експрес­контроль  № 4–5

7–9

3

Числові вирази, рівності, нерівності. Порівняння натуральних чисел

§ 4

Експрес­контроль № 6–7

Самостійна робота № 2

10–11

2

Кути та їх вимірювання

§ 5

Експрес­контроль № 8

12

1

Тематичний контроль № 1

 

Контрольна робота № 1

Дії першого ступеня з натуральними числами

13–14

2

Буквені вирази.
Формули

§ 6

Експрес­контроль № 9–10

15–16

2

Додавання натуральних чисел

§ 7

Експрес­контроль № 11

Самостійна робота № 3

17–19

3

Віднімання натуральних чисел

§ 8

Експрес­контроль № 12–13

Самостійна робота № 4

20–21

2

Многокутник та його периметр. Рівні фігури

§ 9

Експрес­контроль № 14–15

22–23

2

Трикутник та його види

§ 10

Експрес­контроль № 16

24

1

Тематичний контроль № 2

 

Контрольна робота  № 2

Дії другого ступеня з натуральними числами

25–26

2

Множення натуральних чисел

§ 11

Експрес­контроль № 17–18

27–28

2

Розподільний закон

§ 12

Експрес­контроль № 19

Самостійна робота№ 5

29–32

4

Ділення натуральних чисел

§ 13

Експрес­контроль № 20–22

Самостійна робота № 6

33–34

2

Ділення з остачею

§ 14

Експрес­контроль № 23

35

1

Тематичний контроль № 3

 

Контрольна робота № 3

36–37

2

Порядок виконання дій
у виразах

§ 15

Експрес­контроль № 24–25

38–41

4

Рівняння

§ 16

Експрес­контроль № 26–28

Самостійна робота № 7

42–49

8

Типи задач та способи їх розв’язування

§ 17

Експрес­контроль № 29–34

Самостійна робота № 8

50

1

Тематичний контроль № 4

 

Контрольна робота № 4

Степінь натурального числа з натуральним показником.

 Площі та об’єми фігур

51–53

3

Степінь числа

§ 18

Експрес­контроль № 35–37

54–55

2

Площа прямокутника
і квадрата

§ 19

Експрес­контроль № 38

Самостійна робота № 9

56–57

2

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

§ 20

Експрес­контроль № 39–40

58–59

2

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

§ 21

Експрес­контроль № 41

Самостійна робота № 10

60–63

4

Комбінаторні задачі

§ 22

Експрес­контроль № 42–44

64

1

Тематичний контроль № 5

 

Контрольна робота № 5

другий семестр

Звичайні дроби

65–67

3

Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів

§ 23

Експрес­контроль № 45–46

Самостійна робота № 11

68–69

2

Дроби і ділення

§ 24

Експрес­контроль № 47–48

70–75

6

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

§ 25

Експрес­контроль № 49–52

Самостійна робота № 12

76

1

Тематичний контроль № 6

 

Контрольна робота № 6

Дії першого ступеня зі звичайними дробами

з однаковими знаменниками

77–80

4

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

§ 26

Експрес­контроль № 53–55

Самостійна робота № 13

81–82

2

Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа

§ 27

Експрес­контроль № 56–57

83–88

6

Додавання і віднімання мішаних чисел

§ 28

Експрес­контроль № 58–61

Самостійна робота № 14

89

1

Тематичний контроль № 7

 

Контрольна робота № 7

Десяткові дроби та дії з ними

90–91

2

Що таке десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів

§ 29

Експрес­контроль № 62–63

92–97

6

Додавання і віднімання десяткових дробів

§ 30

Експрес­контроль № 64–68

Самостійна робота № 15

98–103

6

Множення десяткових дробів

§ 31

Експрес­контроль № 69–72

Самостійна робота № 16

104

1

Тематичний контроль № 8

 

Контрольна робота № 8

105–110

6

Ділення десяткових дробів

§ 32

Експрес­контроль № 73–77

Самостійна робота № 17

111–113

3

Округлення чисел

§ 33

Експрес­контроль № 78–79

114

1

Тематичний контроль № 9

 

Контрольна робота № 9

Відсотки. Середнє арифметичне

115–119

5

Що таке відсоток.
Знаходження відсотка від числа

§ 34

Експрес­контроль № 80–83

Самостійна робота № 18

120–123

4

Знаходження числа
за його відсотком

§ 35

Експрес­контроль № 84–86

Самостійна робота № 19

124–127

4

Середнє арифметичне.

Середнє значення величин

§ 36

Експрес­контроль № 87–88

128

1

Тематичний контроль № 10

 

Контрольна робота № 10

Повторення і систематизація навчального матеріалу

129–138

10

Повторення

Задачі на повторення

 

139

1

Тематичний контроль № 11

 

Контрольна робота № 11

140

1

Резерв часу

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua