Видавничий дім «Освита»

Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/  

 

Підручник:

Морзе Н.В. Інформатика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 256 с.

 

Навчальні посібники:

·       Морзе Н.В. Робочий зошит з інформатики для 5-го класу / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 96 с.

·       Морзе Н.В. Зошит для контролю знань з інформатики для 5-го класу / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

·       Морзе Н.В. Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики для 5-го класу / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.

 

 


 

Календарно-тематичне планування

*(П – підручник , РЗ – робочий зошит, ЗК – зошит для контролю знань, ЗП – зошит для практичних робіт і проектної діяльності) 

 

Зміст уроку

Дата

П*

РЗ

ЗК

ЗП

Примітка

сторінки

 

Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год )

42-43

 

1

Поняття інформації. Повідомлення

 

5-12

3-5

2-3

 

 

2

Способи подання повідомлень

 

13-20

6-9

4-5

 

 

3

Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень

 

21-28

10-11

6-7

 

 

4

Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними

 

29-36

12-14

8-11

 

 

Основи роботи з комп’ютером  (11 год)

43-45

 

5

Персональний комп’ютер та його складові

 

38-47

15-17

12-13

 

 

6

Види сучасних персональних комп’ютерів. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності  в комп’ютерному класі

 

48-55

18-21

14-15

 

 

7

Об’єкти.  Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів

 

56-65

21-24

16-17

 

 

8

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Робочий стіл

 

66-72

25-27

18-19

 

 

9

Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою. Операції над вікнами

 

73-81

28-30

20-21

 

 

10

Меню, їх призначення. Види меню

 

82-91

30-32

22-23

 

 

11

Клавіатура. Робота з тренажерами

 

92-100

33-35

24-25

 

 

12

Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами

 

101-104

 

 

3-8

 

13

Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок

 

105-117

36-39

26-27

 

 

14

Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером

 

118-122

 

28-29

9-14

 

Графічний редактор (9 год)

45-47

 

15

Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора

 

124-131

40-42

30-31

 

 

16

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Палітра кольорів

 

132-140

43-45

32-33

 

 

17

Збереження зображень. Діалогові вікна, їх об‘єкти. Інформаційні вікна

 

141-147

45-48

34-35

 

 

18

Інструменти для опрацювання частин зображення

 

148-156

48-50

36-37

 

 

19

Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше

 

157-159

 

 

15-19

 

20

Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів

 

160-168

51-54

38-39

 

 

21

Поняття буфера обміну. Розробка плану побудови зображення. Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом

 

169-176

55-57

40-41

 

 

22

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір

 

177-183

57-62

42-43

 

 

23

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

 

184-188

 

44-47

20-25

 

Редактор презентацій (10 год )

47-48

 

24

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об‘єкти

 

190-198

63-65

48-49

 

 

25

Середовище редактора презентацій.

Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій

 

199-205

66-68

50-51

 

 

26

Створення фотоальбому. Збереження презентацій

 

206-215

69-71

52-53

 

 

27

 Редагування фотоальбому

 

216-224

72-74

54-55

 

 

28

Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому

 

225-227

 

 

26-32

 

29

Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на  основі шаблону

 

228-235

74-78

56-57

 

 

30

Текстові та графічні об’єкти слайдів. Вставляння  зображень. Змінення значень їх властивостей. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів

 

236-243

78-81

58-59

 

 

31

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації

 

244-248

82-84

60-61

 

 

32

Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом

 

249-252

 

 

33-41

 

33

Урок узагальнення і систематизації знань та умінь

 

253-254

85

62-64

 

 

 

 

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua