Видавничий дім «Освита»

Календарно-тематичне планування

 

УКРАЇНСЬКА МОВА для ЗНЗ із навчанням російською мовою

 

6 клас

 

Календарний план складено відповідно

до навчальної програми «Українська мова для ЗНЗ

із навчанням російською мовою» 2012 р.

За підручником «Українська мова. 6 клас»,

автори: Ворон А.А., Солопенко В.А.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: ________________________________________________

 

 

 

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________

 

 

 

Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________________________

 

Українська мова

6 клас

Орієнтовне календарне планування уроків української мови

№ уроку

Дата прове-дення

Тема уроку

Навчальні матеріали (сторінки)

Примітки

у підруч-нику

у зошиті для КР

Вступ

1.                 

 

Багатство і краса української мови

5-8

 

 

2.                 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

9-12

 

 

Повторення вивченого

 

 

3.                 

 

Синтаксис і пунктуація. Розділові знаки в простому і складному реченнях

13-17

 

 

4.                 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки, аудіювання.

17-19

10-13

 

5.                 

 

Фонетика та орфографія. Ненаголошені голосні, апостроф, м’який знак

19-23

 

 

6.                 

 

Будова слова та словотвір. Зміни приголосних при словотворенні

24-26

 

 

7.                 

 

Лексика і фразеологія

26-27

 

 

8.                 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. План роботи. Оголошення

28-31

 

 

9.                 

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

3-9

 

10.            

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Морфологія та орфографія. Елементи стилістики

Іменник

11.            

 

Морфологія як розділ мовознавчої науки. Самостійні і службові частини мови

32-33

 

 

12.            

 

Іменник як частина мови

34-36

 

 

13.            

 

Іменники назви істот і неістот. Власні і загальні назви

36-40

 

 

14.            

 

Рід іменників

40-42

 

 

15.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст, його будову. «Відоме» і «нове» в реченнях тексту

42-44

 

 

16.            

 

Число іменників

44-48

 

 

17.            

 

Відмінки іменників

48-50

 

 

18.            

 

Відміни іменників

50-52

 

 

19.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний і стислий переказ тексту (усно)

52-54

 

 

20.            

 

Відмінювання іменників першої відміни

54-58

 

 

21.            

 

Відмінювання іменників другої відміни

58-59

 

 

22.            

 

Тренувальні вправи

60-63

 

 

23.            

 

Тренувальні вправи

63-66

 

 

24.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складний план тексту

67-69

 

 

25.            

 

Відмінювання іменників третьої відміни

69-71

 

 

26.            

 

Відмінювання іменників четвертої відміни

71-74

 

 

27.            

 

Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині

74-77

 

 

28.            

 

Незмінювані іменники

77-79

 

 

29.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Опис приміщення. Переказ тексту-розповіді з елементами опису приміщення

79-82

 

 

30.            

 

Способи творення іменників

83-85

 

 

31.            

 

Не з іменниками

85-86

 

 

32.            

 

Тренувальні вправи

85-86

 

 

33.            

 

Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичк-, -инн(я), -іння, -ив(о), -ев(о)

86-88

 

 

34.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис приміщення.

88-89

 

 

35.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

36.            

 

Творення, написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові

89-90

 

 

37.            

 

Тренувальні вправи

89-90

 

 

38.            

 

Узагальнення і систематизація вивченого про іменник. Розбір іменника як частини мови

91-93

 

 

39.            

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

14-20

 

40.            

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Прикметник

 

 

41.            

 

Прикметник як частина мови

94-95

 

 

42.            

 

Якісні, відносні та присвійні прикметники

96-98

 

 

43.            

 

Ступені порівняння якісних прикметників

99-102

 

 

44.            

 

Тренувальні вправи

99-102

 

 

45.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Опис природи. Переказ тексту-розповіді з елементами опису природи (письмово)

102-104

21-22

 

46.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

47.            

 

Відмінювання прикметників

104-106

 

 

48.            

 

Тренувальні вправи

106-108

 

 

49.            

 

Способи творення прикметників

108-113

 

 

50.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис природи (письмово)

113-115

23-24

 

51.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

52.            

 

Написання найуживаніших суфіксів прикметників

115-118

 

 

53.            

 

Букви -н- і -нн- у прикметниках

118-119

 

 

54.            

 

Не з прикметниками

120-121

 

 

55.            

 

Тренувальні вправи

121-123

 

 

56.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту наукового стилю

123-124

 

 

57.            

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс

125-126

 

 

58.            

 

Тренувальні вправи

126-127

 

 

59.            

 

Написання власних назв прикметникової форми

127-129

 

 

60.            

 

Розбір прикметника як частини мови

129-132

 

 

61.            

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

24-30

 

62.            

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Числівник

 

 

63.            

 

Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням

133-136

 

 

64.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему

137

 

 

65.            

 

Вживання числівників з іменниками

138-139

 

 

66.            

 

Тренувальні вправи

140-141

 

 

67.            

 

Відмінювання порядкових числівників

141-143

 

 

68.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Відгук на літературний твір

143-146

 

 

69.            

 

Відмінювання власне кількісних числівників

146-147

 

 

70.            

 

Відмінювання власне кількісних числівників Тренувальні вправи

147-148

 

 

71.            

 

Тренувальні вправи

148-149

 

 

72.            

 

Відмінювання власне кількісних числівників Тренувальні вправи. Буква ь у числівниках

149-152

 

 

73.            

 

Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників

152-153

 

 

74.            

 

Тренувальні вправи

153-154

 

 

75.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Уживання числівників на позначення часу і дат

154-157

 

 

76.            

 

Розбір числівника як частини мови

157-160

 

 

77.            

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

31-37

 

78.            

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

79.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту-розповіді з елементами роздуму

160-162

 

 

80.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

Займенник

 

 

81.            

 

Займенник. Розряди займенників за значенням

163-165

 

 

82.            

 

Особові і зворотний займенники, їх відмінювання

165-169

 

 

83.            

 

Питальні і відносні займенники

169-172

 

 

84.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом (усно)

172-174

 

 

85.            

 

Заперечні і неозначені займенники, їх відмінювання і написання

174-175

 

 

86.            

 

Тренувальні вправи

176-177

 

 

87.            

 

Присвійні, вказівні і неозначені займенники

177-181

 

 

88.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ

 

 

 

89.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

90.            

 

Розбір займенника як частини мови

182-184

 

 

91.            

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

38-44

 

92.            

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Дієслово

 

 

93.            

 

Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Неозначена форма дієслова

185-188

 

 

94.            

 

Не з дієсловами

188-190

 

 

95.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за картиною

190-192

 

 

96.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

97.            

 

Види дієслів

192-195

 

 

98.            

 

Перехідні і неперехідні дієслова

195-198

 

 

99.            

 

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум (усний)

198-199

 

 

100.       

 

Часи дієслова. Минулий час

200-201

 

 

101.       

 

Теперішній і майбутній часи дієслова

202-205

 

 

102.       

 

Дієслова першої і другої дієвідміни

205-207

 

 

103.       

 

Чергування звуків у дієсловах

207-210

 

 

104.       

 

Способи дієслова. Дійсний спосіб

210-212

 

 

105.       

 

Розвиток зв’язного мовлення. Допис у газету інформаційного характеру

213-215

 

 

106.       

 

Умовний і наказовий способи дієслова

215-219

 

 

107.       

 

Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Правила поведінки в школі

219-221

 

 

108.       

 

Безособові дієслова

221-223

 

 

109.       

 

Розвиток зв’язного мовлення. Переказ із творчим завданням

224

57-58

 

110.       

 

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт

 

 

 

111.       

 

Розбір дієслова як частини мови

224-227

 

 

112.       

 

Контрольна робота (диктант або тестування)

 

45-51

 

113.       

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

114.       

 

Розвиток зв’язного мовлення. Контроль мовленнєвих навичок (аудіювання, читання мовчки)

 

60-63

 

Повторення

 

 

115.       

 

Повторення вивченого про іменник

228

 

 

116.       

 

Повторення вивченого про прикметник

229-230

 

 

117.       

 

Повторення вивченого про числівник, займенник

230-231

 

 

118.       

 

Повторення вивченого про дієслово

232

 

 

119.       

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів

 

64

 

120.       

 

Контрольна робота

 

52-57

 

121.       

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

122.       

 

Підсумки за рік

 

 

 

 

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua