Видавничий дім «Освита»

Календарно-тематичне планування

 

МАТЕМАТИКА

6 клас

 

 

Календарний план складено відповідно

до навчальної програми з математики 2012 р.

За підручником «Математика. 6 клас»,

автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М.,

Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2014 р.

 

 

 

 

 

 

Учитель: ________________________________________________

 

 

 

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________

 

 

 

Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________________________

 

уроку

К­ть

год

Тема уроку

Параграф

за підруч-ником

Контрольні

заходи

І семестр

ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

1

1

Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

§ 1

Експрес­контроль № 1

2–3

2

Ознаки подільності на 2, 10 і 5

§ 2

Експрес­контроль № 2–3

4–5

2

Ознаки подільності на 9 і 3

§ 3

Експрес­контроль № 4

Самостійна робота № 1

6–7

2

Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник

§ 4

Експрес­контроль № 5–6

8–9

2

Найменше спільне кратне

§ 5

Експрес­контроль № 7

10

1

Тематичний

контроль № 1

 

Контрольна робота № № 1

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ

11–13

3

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

§ 6

Експрес­контроль № 8–10

14–17

4

Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

§ 7

Експрес­контроль № 11–13

Самостійна робота № 2

18–23

6

Додавання і віднімання дробів

§ 8

Експрес­контроль № 14–18

24

1

Тематичний

контроль № 2

 

Контрольна робота № 2

25–30

6

Множення дробів. Знаходження дробу від числа

§ 9

Експрес­контроль № 19–23

Самостійна робота № 3

31–36

6

Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом

§ 10

Експрес­контроль № 24–28

Самостійна робота № 4

37–39

3

Перетворення звичайного дробу в десятковий. Десяткові наближення

§ 11

Експрес­контроль № 29–30

40

1

Тематичний

контроль № 3

 

Контрольна робота № 3

ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

41

1

Відношення та його властивості

§ 12

Експрес­контроль № 31

42–44

3

Пропорція

та її властивості

§ 13

Експрес­контроль № 32–33

Самостійна робота № 5

45–47

3

Пряма та обернена пропорційні залежності

§ 14

Експрес­контроль № 34–36

48–49

2

Поділ числа у

даному відношенні. Масштаб

§ 15

Експрес­контроль № 37

50

1

Тематичний

контроль № 4

 

Контрольна робота № 4

51–52

2

Коло і круг.

Круговий сектор.

§ 16

Експрес­контроль № 38–39

53–54

2

Діаграми

§ 17

Експрес­контроль № 40

Самостійна робота № 6

55

1

Циліндр. Конус. Куля

§ 18

Експрес­контроль № 41

56–60

5

Відсоткові

розрахунки

§ 19

Експрес­контроль № 42–45

Самостійна робота № 7

61–63

3

Ймовірність випадкової події

§ 20

Експрес­контроль № 46–47

64

1

Тематичний

контроль № 5

 

Контрольна робота № 5

ІІ семестр

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

65

1

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

§21

Експрес­контроль № 48

66–68

3

Координатна пряма

§22

Експрес­контроль № 49–51

69–71

3

Модуль числа

§23

Експрес­контроль № 52–53

Самостійна робота № 8

72

1

Цілі числа. Раціональні числа

§24

Експрес­контроль № 54

73–­74

2

Порівняння раціональних чисел

§25

Експрес­контроль № 55

75

1

Тематичний

контроль № 6

 

Контрольна робота № 6

76–81

6

Додавання раціональних чисел

§26

Експрес­контроль № 56–60 Самостійна робота № 9

82–87

6

Віднімання раціональних чисел

§27

Експрес­контроль № 61–65

88

1

Тематичний

контроль № 7

 

Контрольна робота № 7

89–94

6

Множення раціональних чисел

§28

Експрес­контроль № 66–70

Самостійна робота № 10

95–99

5

Ділення раціональних чисел

§29

Експрес­контроль № 71–74

100

1

Тематичний контроль № 8

 

Контрольна робота № 8

ВИРАЗИ І РІВНЯННЯ

101–103

3

Вирази та їх

спрощення

§ 30

Експрес­контроль № 75–77

104–109

6

Рівняння. Основні властивості рівнянь

§ 31

Експрес­контроль № 78–82

Самостійна робота № 8

110–115

6

Застосування рівнянь до розв’язування задач

§ 32

Експрес­контроль № 83–84

Самостійна робота № 9

Експрес­контроль № 85–86

116

1

Тематичний контроль № 9

 

Контрольна робота № 9

117–119

3

Перпендикулярні
та паралельні прямі

§ 33

Експрес­контроль № 87–89

120–123

4

Координатна

площина

§ 34

Експрес­контроль № 90–92 Самостійна робота № 10

124–127

4

Графіки залежностей між величинами

§ 35

Експрес­контроль № 93–95

128

1

Тематичний

контроль № 10

 

Контрольна робота № 10

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

129­138

10

Повторення

 

 

139

1

Тематичний

контроль № 11

 

Контрольна робота № 11

140

1

РЕЗЕРВ ЧАСУ

 

 

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua