Видавничий дім «Освита»

_____________________________________________________________________найменування загальноосвітнього навчального закладу

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

____________________________                                                                                                             ______________________________

ПІБ                                                                                                                                                   ПІБ

_______________________________                                                                                                       _________________________________

                        підпис                                                                                                                                  підпис

« ____ » ________________ 20____ р.                                                                                                     « _____ » __________________ 20___ р.

 

 

Календарно-тематичне планування 

з французької мови

для загальноосвітніх навчальних закладів

у 2 класі

на 20___ − 20___ н. р.

Учителя: _________________________________________

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

___________________________________________________________________

Протокол № ______ від « _____ » ______________ 20_____ р.

Голова  МО  ________________________________________________________

                                                        ПІБ

 

Складено до підручника: Н. Чумак, Т. Кривошеєва Французька мова: підручник для 1-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Видавничий дім „Освіта”, 2013, згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН України від 12.09.2011 р.  № 1050): Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.  1–4 класи. – К. : Вид. дім «Освіта»,  2012.


 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА, 2 КЛАС

 

Сфера спілку-вання

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістична компетенція

Соціо-культурна компетенція

Загальнонав-чальна компетенція

лексична

граматична

фонетична

Особистісна

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

Освітня

 

 

Я, моя сім’я і друзі

 

Відпочинок і дозвілля.

Людина.

 

Природа

Свята і традиції

Школа

 

Привітатися;

•попрощатися;

•представити себе/когось;

•називати когось/щось;

•ставити запитання

і відповідати на них;

•повідомляти про

когось/щось;

•давати елемен-

тарну характеристику

комусь/чомусь;

•розуміти та

виконувати вказівки

(команди);

•вітати зі святом

 

 

Salut! Bonjour! Bonne journée!

Au revoir! À bientôt! Bonne

nuit!

Mon prénom est ... Mon nom

est ... Je suis ...

C’est/C’est mon/ma (père,

mère, ami ...)

Tu t’appelles comment?

Quel âge as-tu?

D’où es-tu? Où est ...?

Est-ce que je peux ...?

Puis-je ...?

Entrez s’il vous plaît.

Je peux ...

Bonne Année!

Joyeux Noël!

Joyeux Anniversaire!

Pardon! Excusez-moi! Ça va!

Comment ça va?

Merci!

Soyez les bienvenus!

 

Члени сім’ї.

Вік.

Іграшки.

Числа

від 1 до 20.

Кольори.

Частини

тіла.

Предмети

одягу.

Тварини.

Пори року.

Місяці.

Дні тижня.

Назви свят.

Шкільне

приладдя.

Меблі

в класній

кімнаті

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнє-

вих зразків у комунікативних ситуаціях).

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.

Дієслово: être, avoir, pouvoir, aller.

Наказовий спосіб дієслів

(команди).

Іменник: множина іменників,

жіночий рід.

Прикметник: якісні, відносні,

що вказують на розмір,

колір, вік.

Прийменник: місця, напрямку

(à, chez, sur, dans).

Займенник: вказівні (з іменниками), особові присвійні.

Числівник: кількісні (1—20).

Сполучник:

mais, et

 

Дотримання

апроксимованої

вимови

з урахуванням

особливостей

французької мови

під час

промовляння слів

і висловів.

 

•Вживання

та вибір

привітань;

• вживання

та вибір форм

звертання;

• вживання

та вибір

вигуків.

Правила

ввічливості

 

•Розрізняти і продукувати

окремі звуки та

звукові відрізки;

уважно

стежити за

презентованою

інформацією;

ефективно

співпрацювати

під час парної та

групової роботи

 

 

I семестр

Дата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції

 

Соціокультурна компетенція

 

Загальнонавчальна компетенція

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Тема. Школа.

1

 

Початок навчального року.

Comptine p. 8.

Un, une.

C’est un garçon (une fille, une école). Je suis content(e) de te voir.

Dialogue, p. 4.

- dire qu’on est content (e) de voir qqn.

Ex. 4-5, p. 7.

 

Ознайомити з особливостями привітання та прощання у Франції.

Уважно стежити за презентова-ною інформацією.

2

 

Початок навчального року.

Comptine p. 8.

content (e)

Moi aussi.

Dialogue, p.4.

- dire qu’on est content (e) de voir qqn.

Ex. 6-7, p. 7.

 

Ознайомити з особливостями  прощання у французькій мові.

Уважно стежити за презентова-ною інформацією.

3

 

Шкільне

приладдя.

 

Ex. 1, p. 11.

Ex. 5, p. 13.

 

Adjectifs possessifs ma/mon.

Une règle, un stylo, une trousse, une gomme, un crayon, un livre.

Dialogue 1, p.9.

-. nommer les objets scolaires.

Ex. 4, p. 12.

Ex. 7, p. 13.

 

Подяка французькою мовою. Відповідь на подяку.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

4

 

Шкільне

приладдя.

 

Ex. 3, p. 11.

Comptine p. 13.

Ma/mon.

J’ai oublié...

Prête-moi ... s’il te plaît.

Dialogue 2, p.10.

- savoir prêter qqch ;

- savoir dire ce qu’on a oublié.

Ex.  6, p. 12

Ex. 7, p. 13.

 

Вживання та вибір форм звертання.

Усвідомлювати мету поставленого завдання.

5

 

Шкільна діяльність.

Ex. 2, p. 15.

Question Que fais-tu ?

 

Je/il/elle dessine. Les couleurs.

Un cartable, u tableau.

Dialogue, p.14.

- exprimer la possession.

Ex. 1, p. 15.

Ex. 4, 5, p. 17.

Ex. 7, p. 17.

Ознайомити з правилами ввічливості (merci, sil te plaît, je voudrais...).

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя.

6.

 

Шкільна діяльність.

Comptine p. 18.

Le/la.

 

Ex. 5, p. 17.

Ex. 3, p. 16.

Ex. 6, p. 17.

Ex. 7, p. 17.

 

7.

 

Шкільні предмети.

 

Quelle matière aimes-tu ?/préfères-tu ?

Le calcul, la lecture, le chant, ledessin.

Dialogue, p.19.

Ex. 1, p. 20.

Ex. 2, p. 21.

Ex. 4, p. 22.

Ex. 7, p. 23.

 

Розрізняти

і продукувати

окремі звуки.

8.

 

Шкільні предмети.

Comptine p. 23.

Ça fait combien ?

Je/il/elle aime (préfère).

Ex. 5, p. 22.

Ex. 3, p. 22.

Ex. 6, p. 23.

Ex. 7, p. 23.

 

Розрізняти

і продукувати

окремі звуки.

9.

 

Моя діяльність у школі.

Ex. 1, p.27.

Ex. 6, p. 28.

Combien de...

Je calcule, j’écris, je suis fort(e).

Dialogue 1, p.24.

Ex. 2, p. 27.

Ex. 4, p. 28.

Ex.5, p. 28.

 

Розрізняти

і продукувати

окремі звуки та

звукові відрізки.

10.

 

Моя діяльність у школі.

Comptine, p.29.

 

Je n’aime rien.

Le français.

Les nombres 11-16.

Dialogue 2, p.24.

Ex. 3, p. 27.

Ex. 7, p. 28.

Ex. 5, p. 28.

 

Розрізняти

і продукувати

окремі звуки та

звукові відрізки.

Тема. Відпочинок і дозвілля.

11.

 

Я люблю розмальовувати.

 

Qu’est-ce que tu aimes lire?.

J’adore colorier des images. Des coloriages.

Les nombres 11-18.

Dialogue 1, p.30.

Ex. 2, p. 32.

Ex. 4, p33.

Ex. 6, p. 33.

Ознайомити з фр. журналами для дітей.

Розуміти завдання вчителя.

12.

 

Я люблю читати.

Comptine, p.34

Il y a.

Les bandes dessinées, les contes, le magazine.

Dialogue 2, p.30.

Ex. 5, p. 33

Ex. 3, p. 33.

Ex. 7, p. 34.

Ex. 6, p. 33.

Ознайомити з фр. журналами для дітей.

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя.

13.

 

Телепередачі.

Ex. 2, p.36.

Que fais-tu ?

Je regarde la télé. Le documentaire sur les animaux, c’est intéressant, les infos.

Dialogue, p.35.

Ex.3 p.37

Ex. 5, 6, p.38.

Ex. 7, p.38.

 

 

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя.

14.

 

Мої улюблені телепередачі.

Comptine, p. 39.

J’aime.

Je n’aime pas.

Les dessins animés, la pub, les concerts, le film.

.

Ex.4, p.37.

Ex. 8, p.39.

Ex. 7, p.38.

 

 

Розвивати мовну здогадку.

15.

 

Я люблю малювати.

Ex. 1, p. 41.

Ex. 6, p. 43.

J’aime dessiner.

 

Dessiner le paysage, le portrait, la nature morte, les Bd, les animaux, les fleurs.

Dialogue 1, p.40.

Ex. 2, p. 42.

Ex. 5, p. 43.

Ex. 7, p. 43.

 

Розвивати мовну здогадку.

16.

 

Я люблю малювати.

Chanson, p. 44.

Je prends...

Dialogue 2, p. 40.

Ex. 3,4, p. 42.

Ex. 8, p. 44.

Ex. 7, p. 43.

 

 

17.

 

Вихідні дні.

Ex. 1, p. 46.

courir

Je propose de...

faire du sport, je cours, je saute, je marche, je fais des abdominaux, je fais de la gymnastique, je lance la bille.

Dialogue , p. 45.

Ex. 2, p. 47.

Ex. 4, p. 48.

Ex. 6, p. 48.

 

Ставити запитання, засвоєні у мовленнєвих зразках, і відповідаюти на запитання однокласників / вчителя.

18.

 

Вихідні дні.

Ex. 5, p. 48.

Chanson, p.49.

J’aime/je n’aime pas faire du sport.

 

Ex. 3, p. 47.

Ex. 7, p. 49.

Ex. 6, p. 48.

 

19.

 

Мої іграшки.

Ex. 1, p. 52.

Prépositions : dans, sur.

Où ?

La balle, le yo-yo, la toupie, la poupée, l’ours en pelouche, le lapin.

Dialogue 1, p.50.

Ex. 2, 3, p. 52.

Ex. 7, p. 54.

Ex. 6, p. 54.

 

 

20.

 

Прибирання іграшок.

Ex. 5, p. 54.

Chanson, p. 55.

Mets !

Ton/ta.

 

Dialogue 2, p. 51.

Ex. 4, p. 53.

 

Ex. 6, p. 54.

 

 

Тема. Свята і традиції.

21.

 

Різдво Франції та Україні.

Ex. 1, p. 58.

On décore, on prend

Décorer l’arbre de Noël, le sapin, les jouets.

Dialogue 1, p. 56.

Ex. 2, p. 58.

Ex. 4, p. 59.

Ex. 6, p. 60.

Ознайомити з датами святкування Різдва у Франції та Україні.

Співпрацювати у парі / групі.

22.

 

Різдво Франції та Україні.

Ex. 5, p. 59.

Comptine, p.61.

En haut/e, bas.

L’étoile, la boule, la guirlande !

Dialogue 2, p. 57.

Ex. 3, p. 58.

Ex. 7, p. 60.

Ex. 6, p. 60.

Ознайомити з типовим вітанням з Різдвом.

23.

 

Виготовлення листівки.

 

Que fais-tu ?

Les cartes de voeux.

Dialogue 1, p. 62.

Ex. 1, p. 64.

Ex. 2, p. 64.

Ex. 4, p. 65.

Ex. 5, p. 65.

Ознайомити з традицією вітати рідних та друзів листівкою.

 

24.

 

Виготовлення листівки.

Comptine, p.66.

Ecris !

Regarde !

Le sapin, la bougie, la cloche, le Père Noël,le flocon, le bonhomme, un ange.

Dialogue 2, p. 63.

 

Ex. 6, p. 65.

Ex.5, p. 65.

 

Співпрацювати у парі / групі.

25.

 

День народження.

Poésie, p. 71.

 

Un bouquet de fleur, un gâteau, desballons, des cadeaux, la musique..

Dialogue 1, p. 67.

- savoir demander un bouquet chez le fleuriste.

Ex. 1, p. 69.

Ex. 5, p. 70.

Ex. 6, p. 70.

Ознайомити з типовим фр. вітанням з днем народження.

 

26.

 

День народження.

Poésie, p. 71.

 

Dialogue 2, p. 68.

Ex. 2, 3, p. 69.

Ex. 4, p. 70.

Ex. 7, p. 71.

Ex. 6, p. 70.

 

 

27.

 

Свято матері.

Poésie « Maman ».

Un, une, des.

Du papier, des ciseaux, des feutres, de la colle, des fleurs sèches.

Dialogue 1, p. 72.

Ex. 2, p. 74.

- dire ce qu’ilfaut pour fabriquer qqch.

Ex. 1, p. 73.

Ex. 4, p. 75.

Ex. 5, p. 75.

Ознайомити з датою святкування свята матері в Україні та Франції.

 

28

 

Свято матері.

Poésie « Maman ».

 

Dialogue 2, p. 72.

Ex. 3, p. 74.

Ex. 6, p. 76.

Ex. 5, p. 75.

Ознайомити з особливостями святкування свята матері в Україні та Франції.

 

29.

 

Пасха.

Comptine, p.81.

 

L’oeuf, le lapin de Pâques, le brebis de Pâques, le poussin.

Dialogue 1, p. 77.

 

Ex. 1, p. 79.

Ex. 2, p. 79.

Ex. 4, p. 81.

Ознайомити з датою святкування Великодня в Україні та Франції.

 

30.

 

Пасха.

Comptine, p.81.

 

 

Dialogue 2, p. 77.

Ex. 3, p. 79.

Ex. 5, p. 81.

Ex. 4, p. 81.

Ознайомити з особливостями святкування Великодня в Україні та Франції.

 

 

II семестр

 

Дата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції

 

Соціокультурна компетенція

 

Загальнонавчальна компетенція

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Тема. Природа.

31

 

Дата.

Ex. 1, p. 83.

Quelle date sommes-nous aujourd’hui ?

L’hiver, le printemps, l’été, l’automne.

Dialogue, p. 82.

Ex. 2, p. 84.

Ex. 5, p. 85.

Ex. 7, p. 85.

 

Стежити за презентованою інформацією.

32

 

Пори року.

Poème « La feuille ».

Quelle saison est-ce ?

En hiver, janvier, février, mars.

 

Ex. 3, 4, p. 84.

Ex. 6, p. 85.

Ex. 7, p. 85.

 

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя.

33

 

Погода.

Ex. 1, p. 87.

Quel temps fait-il ?

Il fait froid, il fait du vent, ilfait du soleil, il neige, il pleut.

Dialogue, p. 86.

 

Ex. 3, p. 88.

Ex. 5, p. 88.

Ex. 6, p. 88.

 

 

34

 

Погода.

Ex. 2, p. 87.

Comptine, p. 89.

 

 

Ex. 4, p. 88.

Ex. 8, p. 89.

Ex. 7, p. 88.

Ex. 6, p. 88.

 

Співпрацювати у парі / групі.

35.

 

Одяг  взимку.

Ex. 2, p. 91.

Mets...

Un bonnet, des bottes, une veste chaude, un écharpe

Dialogue, p. 90.

Ex. 1, p. 91.

Ex. 3, p. 91.

Ex. 5, p. 92.

Ex. 6, p. 92.

 

Розвивати мовну здогадку.

36

 

Одяг  взимку.

Comptine, p. 93.

 

 

Ex. 4, p. 92.

Ex. 7, p. 92.

Ex. 6, p. 92.

 

 

37.

 

Дні тижня.

Chanson, p. 98.

Quels cours as-tu aujourd’hui ?

Les jours de la semaine.

Dialogue, p.94.

Ex. 1, p. 95.

Ex. 2, p. 96.

Ex. 1, p. 95.

Ex. 5, p. 97.

Ex. 6, p. 97.

 

 

38.

 

Дні тижня.

Chanson, p. 98.

 

L’emploi du temps.

Texte, p. 92.

Ex. 1, p. 93.

Ex. 3, 4, p. 96-97.

Ex. 7, p. 97.

 

 

 

39.

 

Природа влітку.

Ex. 7, p. 102.

Regarde !

Qu’est-ce que les animaux donnent?

Combien de ... y a-t-il?

En été la nature est belle. La forêt, les fleurs, le papillon, la coccinelle.

Dialogue, p. 99.

Ex. 1, p. 100.

Ex. 2, p. 101.

Ex. 6, p. 102.

 

 

 

40.

 

Природа влітку.

Chanson, p. 102.

 

Combien de...

Il y a.

 

Ex. 3, p. 101

Ex. 4, p. 101..

 

Ex. 5, p. 101.

 

 

Тема. Я, моя сім’я, мої друзі.

41.

 

Моя сім’я.

Poésie, p. 107.

Est-ce que ?

Le grand-père, le père, la grand-mère, la mère, la soeur aînée, la soeur cadette, le frère aîné, le frère cadet, lafille, le fils.

Dialogue, p. 103.

 Ex. 1, p. 105.

Ex. 4, p. 106.

 

Ex. 6, p. 106.

Ex. 6, p. 107.

 

 

42.

 

Моя сім’я.

Poésie, p. 107.

Comment est ta famille ?

Ex. 2, p. 105.

Ex. 5, p. 106.

Ex. 7, p. 107.

 

 

 

43

 

Діяльність членів моєї родини.

Ex. 1, p. 110.

Ex. 6, p. 111.

Infinitif.

Cuisiner, tricoter, regarder la télé, lire, faire des courses, pêcher,chanter, danser.

Texte, p. 108.

Ex. 1, p. 110.

Ex. 3, p. 110.

 

 

Ex. 5, p. 111.

 

 

 

44

 

Діяльність членів моєї родини.

Ex. 7, p. 112.

Poésie, p. 112.

J’aime+

infinitif

Ex. 2, p. 110.

 

Ex. 4, p. 111.

 

Ex. 6, p. 112.

 

 

 

 

45.

 

Мій друг подруга).

Poésie, p. 116.

As-tu un (e) ami (e) ?

Il/elle travaille bien à l’école, il /elle est fort (e) àl’école.

Dialogue 1, p. 113.

Ex. 1, p. 114.

Ex. 2, p. 115.

Ex. 5, p. 115.

Ex. 4, p. 115.

 

 

 

46.

 

Мій друг подруга).

Poésie, p. 116.

Il/elle est...

gentil – gentille

fort - forte

Dialogue 2, p. 113.

 

Ex. 3, p. 115.

 

Ex. 6, p. 115.

 

 

 

 

47.

 

Домашні улюбленці.

Ex. 5, p. 121.

 

Quel animal as-tu ? As-tu un animal ?

J’ai...

Un chat, des poissons, une tortue, un hamster, uène perruche.

Grand, petit, joli, beau.

Dialogue 1, p. 117.

Ex. 1, p. 119.

Ex. 2, p. 120.

Ex. 1, p. 119.

Ex. 4, p. 121.

 

 

 

48.

 

Домашні улюбленці.

Poème, p. 122.

Comment est ton animal ?

Il /elle est...

Dialogue 2, p. 118.

Ex. 3, p. 120.

Ex. 5, p. 121.

Ex. 7, p. 122

Ex. 6, p. 121.

 

 

 

 

 

Смаки членів моєї родини.

Poème, p. 127.

Je n’aime pas. Je déteste.

Les fruits, le jus, le gâteau, la glace, la soupe,les chips.

Dialogue, p. 123.

Ex. 1, p. 124.

Ex. 1, p. 124.

Ex. 2, p. 124.

Ex. 2, p. 124.

Ex. 5, p. 126.

 

 

 

 

Смаки членів моєї родини.

Poème, p. 127.

 

 

 

Ex. 3, 4, p. 125.

Ex. 6, p. 126.

Ex. 8, p. 126.

Ex. 7, p. 126.

 

 

Тема. Людина.

51.

 

Візит до лікаря.

Chanson, p. 132.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

Je suis tombé (e).

J’ai mal au genou ( à la main, au coude)

Dialogue 1, p. 128.

Ex. 2, p. 130.

Ex. 2, p. 130.

 

Ex. 5, p. 131.

Ex. 4, p. 131.

Ознайомити з особливостями ввічливого спілкування у кабінеті лікаря.

 

52.

 

Візит до лікаря.

Chanson, p. 132.

J’ai mal au (à la, aux)...

 

Dialogue 2, p. 128.

Ex. 3, p. 130.

Ex. 7, p. 131.

Ex. 8, p. 132.

Ex. 6, p. 131.

 

53.

 

Ранковий туалет.

Chanson, p. 136.

 

Je me lave les mains, le visage, les dents.

Dialogue, p. 133.

 

Ex. 3, p. 135.

Ex. 1, p. 134.

Ex. 4, p. 135.

 

 

54.

 

Ранковий туалет.

Chanson, p. 136.

 

 

Ex. 2, p. 134.

-savoir dire  ce qu’on fait le matin.

Ex. 5, p. 135.

Ex. 6, p. 136.

 

 

 

55.

 

Частини тіла.

Chanson, p. 141.

Comment est... ?

Les yeux, le nez, la jambe.

Dialogue, p. 137.

Ex. 1, p. 138.

Ex. 1, p. 138.

Ex. 5, p. 140.

 

 

56.

 

Частини тіла.

Chanson, p. 141.

Son nez est... Ses yeux sont...

 

Ex. 2, p. 139.

Ex. 3, 4, p. 140.

Ex. 6, p. 141.

 

 

 

57.

 

Здорове харчування.

Chanson, p. 146.

 

J’ai mal au ventre (à la dent). C’est bon pour la santé. Ce n’est pas bon pour la santé.

Dialogue, p. 142.

Ex. 1, p. 143.

Ex. 1, p. 143.

Ex. 5, p. 145.

 

 

58.

 

Здорове харчування.

Chanson, p. 146.

 

Ex. 3, p. 144.

Ex. 4, p. 145.

Ex. 6, p. 145.

Ex. 7, p. 146.

Ex.2, p. 144.

 

 

59.

 

Спорт.

Comptine, p. 151.

Comment est... ?

 

Dialogue 1, p. 147.

Ex. 1, p. 148.

Ex. 1, p. 148.

Ex. 4, p. 150.

 

 

60.

 

Спорт.

Comptine, p. 151.

Il/elle a ...

Il/elle est...

 

Dialogue 2, p. 148.

Ex. 2, p. 149.

Ex. 5, p. 150.

 

 

 

61.

 

Повторення вивченого за рік.

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua