Видавничий дім «Освита»

Українська література

Орієнтовне календарно-тематичне планування

навчання української літератури в 6 класі[1]

 (70 год, 2  год на тиждень)

 

Увага!

Планування укладено з урахуванням змін, унесених до програми згідно з Листом МОН України від 01.07. 2014
№ 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»

Склала Людмила Коваленко.

 

К-ть

год.

Тема уроку

І семестр

 

1

 

1

ВСТУП

Книжка в житті людини. Особливості процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту

 

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

 

2

1

Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

Пісні весняного циклу. Веснянки «Ой весна, весна – днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець».

Теорія літератури: народна пісня

3

1

Пісні літнього циклу. Русальні пісні «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору».

Купальські пісні «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!»

4

1

Пісні літнього циклу. Жниварські пісні «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька»

5

1

Пісні зимового циклу. Колядки і щедрівки. «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка».

Теорія літератури:  Анафора, повтор (рефрен)

6

1

Народні колискові пісні «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать».

Теорія літератури:  колискова.

7

1

Розвиток мовлення. Твір  (усно)

8

1

Позакласне читання

9

1

Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна…» П. Чубинського і М. Вербицького.

Теорія літератури: гімн

10

1

Зв'язок Легенди про дівчину-Україну з «Молитвою» О. Кониського й М. Лисенка – духовним гімном України

11

1

«Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха – пісня, що стала народною

12

1

«Як тебе не любити, Києве мій» Д. Луценка ― популярна пісня про столицю України

13

1

Контрольна робота № 1 «Усна народна творчість, пісні літературного походження» (тест)

14

1

Микола Вороний. Короткі відомості про письменника.

Патріотичне почуття й толерантне ставлення  до інших народів у поемі
М. Вороного «Євшан-зілля»

15

1

Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини.

Теорія літератури:  ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

16

1

Література рідного краю

17

1

Тарас Шевченко в Петербурзі. Козацька доля у вірші «Думка» («Тече вода в синє море…»). Специфіка ліричних творів

18

1

Патріотичні мотиви в поемі Т. Шевченка «Іван Підкова». Специфіка ліро-епічних творів

19

1

Виразне читання творів Т. Шевченка

20

1

Розвиток мовлення. Твір (письмово)

21

1

Володимир Рутківський. Короткі відомості про письменника.

Історико-пригодницька трилогія «Джури». Повість «Джури козака Швайки». Розповідь про легендарне козацтво.

 

 

Увага! Вивчення теми за творчістю Володимира Рутківського можна організувати за допомогою навчального посібника: Л. Т. Коваленко. Робочий зошит з української літератури. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014, де у рубриці «Нове у програмі» (с. 29–42) уміщено уривок з повісті «Джури козака Швайки» та система завдань до засвоєння цього твору.

 

22

1

Доля підлітків Санька та Грицика в умовах боротьби українського народу з ворогами. Пилип Швайка – втілення національного характеру

23

1

Контрольна робота № 2 «Твори  М. Вороного, Т. Шевченка, В. Рутківського (тест).

Увага! У навчальному посібнику: Л. Т. Коваленко. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української літератури у 6 класі. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 завдання і для поточного, і для контрольного оцінювання навчальних досягнень подано з урахуванням нововведень до програми.

 

24

1

Позакласне читання

 

Я І СВІТ

 

25

1

Леся Українка. Дитинство поетеси, її мужність, талановитість.

Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ у поезіях «Мрії», «Як дитиною, бувало…»

26

1

Зображення краси рідного краю в поезії «Тиша морська». Значення мистецтва у житті людини у творі «Співець»

27

1

Володимир Винниченко. Цікавий епізод із дитинства письменника.

 «Федько-халамидник» ― художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди

28

1

Стосунки однолітків в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник».

29

1

Щедрий на добро внутрішній світ Федька, протиставлення йому Толі.

Теорія літератури:  головний герой, другорядні герої

30

1

Підготовка до контрольного класного твору

31

1

Контрольна робота № 3 Контрольний класний твір за творами Лесі Українки, В. Винниченка»

32

1

Література рідного краю

33

1

Станіслав Чернілевський. Короткі відомості про письменника.

Любов, доброта, висока духовність у віршах «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…»

ІІ семестр

34

1

Ірина Жиленко. Короткі відомості про поетесу.

Протиставлення своєрідності, неповторності й сірості та буденності в поезії «Жар-птиця»

35

1

Роздуми про доброту, красу й людське щастя у вірші «Підкова»; світ дитинства − вічне джерело мрій і фантазій у творі «Гном у буфеті»

36

1

Емма Андієвська – письменниця-емігрантка. Толерантне ставлення до інших, прагнення гармонії зі світом у «Казці про яян»

37

1

Порушення питань моралі, дружби, сили слова у притчі «Говорюща риба». Прихований повчальний зміст творів Е. Андієвської

38

1

Ознаки притчі у творах «Казка про яян» та «Говорюща риба»

Теорія літератури:  притча

39

1

Ігор Калинець. Короткі відомості про поета.

Збірка «Дивосвіт». Краса і неповторність світу у творах «Писанки», «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим»

 

 

Увага! Вивчення теми за творчістю Ігоря Калинця можна організувати за допомогою навчального посібника: Л. Т. Коваленко. Робочий зошит з української літератури. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014, де у рубриці «Нове у програмі» (с. 62–66) уміщено всі рекомендовані вірші та система завдань до них.

 

 

1

Контрольна робота № 4. «Твори  С. Чернілевського, І. Жиленко,
Е. Андієвської, І. Калинця» (тест).

Увага! У навчальному посібнику: Л. Т. Коваленко. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української літератури у 6 класі. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 завдання і для поточного, і для контрольного оцінювання навчальних досягнень подано з урахуванням нововведень до програми

40

1

Позакласне читання

 

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

 

41

1

Всеволод Нестайко – відомий у світі дитячий письменник.

Пригодницький захоплюючий сюжет повісті «Тореадори з Васюківки»

42

1

Мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в повісті. Характеристика героїв повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки»

43

1

Моральний вибір у різних життєвих ситуаціях. Характеристика улюбленого героя повісті «Тореадори з Васюківки»

44

1

Жанрові особливості пригодницької повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Комічне в повісті.

Теорія літератури:  пригодницька повість

45

1

Розвиток мовлення (усно)

46

1

Ярослав Стельмах. Короткі відомості про письменника.

Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».

47

1

Допитливість, винахідливість, кмітливість героїв повісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

48

1

Романтичне в повісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Поєднання у творі реальних (звичайних) та пригодницькихі подій

49

1

Розвиток мовлення. Контрольний класний твір (письмово)

50

 

Література рідного краю

51

1

Леся Воронина – сучасна дитяча письменниця.

Фантастична, романтична, багатоепізодна повість «Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9»

52

1

Виховання гідності й мужності в Клима Джури

53

1

Стосунки між різними поколіннями в родині Джурів

54

1

Особливості сюжету повісті «Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9»

Теорія літератури:  сюжет

55

1

Контрольна робота № 5 «Твори В. Нестайка, Я. Стельмаха, Лесі Воронини» (тест).

56

1

Позакласне читання

 

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

 

57

1

Леонід Глібов – визначний український байкар.

Викриття кругової поруки в тогочасних судах у байці «Щука»

Теорія літератури:  гумор, сатира, байка, алегорія, мораль

58

1

Викриття паразитичного існування в байці «Муха і Бджола»

59

1

Викривальна й повчальна спрямованість байки «Жаба і Віл»

60

1

Виразне читання байок Л. Глібова

61

1

Степан Руданський. Короткі відомості про письменника.

Висміювання моральних вад, негативних рис характеру у співомовках «Добре торгувалось», «Гуменний»

62

1

Авторська симпатія до простої людини, її розуму, кмітливості, почуття гумору у співомовках «Запорожці у короля», «Свиня свинею»

Теорія літератури:  гумореска, співомовка, інверсія

63

1

Павло Глазовий. Короткі відомості про письменника.

Гумор у творах «Еволюція» і «Найважча роль»

64

1

Викривальна спрямованість творів «Заморські гості» та «Похвала»

65

1

Підготовка до контрольного класного твору

66

1

Контрольна робота № 6  Контрольний класний твір за творами Л. Глібова, С. Руданського, П. Глазового

67

 

Література рідного краю

68-69

2

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

70

1

Резервний урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Увідповіднено з підручником: Л.Т.Коваленко. Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. — 256 с.

** До навчально-методичного комплекту входять навчальні посібники:
Л. Т. Коваленко. Робочий зошит з української літератури. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014 та Л. Т. Коваленко.
Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української літератури у 6 класі. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2014.

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua