Видавничий дім «Освита»

_____________________________________________________________________найменування загальноосвітнього навчального закладу

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

____________________________                                                                                                             ______________________________

ПІБ                                                                                                                                                   ПІБ

_______________________________                                                                                                       _________________________________

                        підпис                                                                                                                                  підпис

« ____ » ________________ 20____ р.                                                                                                     « _____ » __________________ 20___ р.

 

 

Календарно-тематичне планування 

з французької мови

для загальноосвітніх навчальних закладів

у 7 класі

на 20___ − 20___ н. р.

Учителя: _________________________________________

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

___________________________________________________________________

Протокол № ______ від « _____ » ______________ 20_____ р.

Голова  МО  ________________________________________________________

                                                        ПІБ

 

Складено до підручника: Н. Чумак, Т. Кривошеєва Французька мова: підручник для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Видавничий дім „Освіта”, 2015, згідно з навчальною програмою «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова. 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013.

 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)

 

 

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

 

Подорож

Свята і традиції

 

 

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

 

Où as-tu passé tes  vacances ? C’était très bien. Tu es en quelle classe ? Je suis en quatrième. J’adore les maths. Je déteste. Je voudrais. Qu’est-ce que tu àdores... ?

C’est comment chez toi ? Combien de pièces a votre appartement ? Comment est ta chambre? Elle est petite, mais claire. C’est l’anniversaire de ... Qu’est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?  Il faut inviter les amis. Comment est ton copain ? Pour toi une journée idéale, c’est quoi ? Quelle heure est-il ? Il est...  À quelle heure. Comment est ta ville? Pour aller à l’école, je prends le bus.  Qu’est-ce que tu aimes faire ? J’adore la lecture et toi ?

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Особові займенники. Означені та неозначені артиклі.

Злиті артиклі à la, à l’, au, aux.

Теперішній час — минулий час діє- слів.

Заперечна форма дієслів.

Наказовий спосіб рід і число прикметників.

Ступені порівняння прикметників.

Місце прикметників.

Прийменники avec, chez, dans, sur.

Дієслівні конструкції типу: Je voudrais + Infinitif.

On sait  + Infinitif.

Il y a ...

Il fait  (beau) ...

Особливості французької вимови (довгота, носові звуки, відкриті/закриті голосні).

Поділ речень на ритмічні групи.

Iнтонація різного типу речень.

Логічний наголос. Транскрипція.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір
вигуків.
Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

 

 

 

 

 

 

 

I семестр

Дата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції

 

Соціокультурна компетенція

 

Загальнонавчальна компетенція

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Тема. Шкільне життя.

1

 

Початок навчального року.

Ex. 1, p. 5.

L’interrogation directe : trois manières de poser une question.

Passer ses vacances/Être en vacances au bord de la mer, à la campagne, à la montagne, à l’étranger en colonie (en colo), un séjour.

Ex. 1, 2, 3, p. 5.

Ex. 6, p. 7.

Ex. 3, p. 6.

Ex. 4, p. 7

Ex. 4, p. 6.

 

Вживання та вибір

привітань.

Вживання та вибір форм

звертання.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;

 

 

— уважно стежити за презентованою інформацією;

 

 

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

 

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

 

— активно застосовувати  мову, що вивчається.

2

 

Мої канікули.

R. « Phonétique », p. 10.

en/à+moyen de transport

R. « Phonétique », p. 10.

Ex. 7, 8, p. 8.

R. « Communica-tion »

.Ex. 6, p. 8

Texte, p. 9.

 

Ex. 9, p.8.

Ex. 13, p. 10.

 

 

3

 

Шкільні предмети.

 

R. « Phonétique », p. 15.

Hier, avant-hier, il y a 5 ans (3 mois),  l’an dernier, 

lundi dernier,  

la semaine dernière, cette année.

Je n’ai pas eu le temps. J’ai envie de faire

le problème. Je me débrouille

bien en physique

(en chimie). Je suis nul(-le) en… Je me considère comme

un(e) bon(-ne) élève.

Ex. 1, 2, p. 11.

Ex. 4, p. 12.

Ex. 3, p. 12.

Ex. 5, p. 12.

Ex. 3, p. 12.

Ex.4, p. 12.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування.

4

 

Домашні завдання.

R. « Phonétique », p. 15.

Demain, après-demain, dans 5 ans (3 mois), l’an prochain, lundi prochain, la semaine prochaine. 

Dialogue, p.15.

Ex. 1, p. 10

R. « Communica-tion », p. 14.

Texte, p. 14.

 

Ex. 6, p. 13

Ex. 7, p. 14

Ex. 11, 12 p. 15-16

 

 

5

 

Улюблені предмети.

R. « Phonétique », p. 21-22.

Réussir - conjugaison

La récréation , la leçon, le cours, prendre un cours de français (avec un professeur), apprendre une leçon de français (tout seul).

Ex. 1, 2,3, p. 17.

Ex.4, p. 18.

R. « Communica-tion », p. 19.

Ex. 7, p. 19.

Ex. 5, p. 18.

Ex. 6, p. 20.

 

6.

 

Улюблені предмети.

R. « Phonétique », p. 21-22.

 

Ex. 2, p. 16.

Ex. 7, p. 20.

Ex. 12, p. 22.

Texte, p. 21.

Ex. 9, p. 20.

Ex. 11, p. 22.

Ex. 13, p. 22

L’école en France.

7.

 

Позашкільна діяльність школярів.

R. « Phonétique », p. 27.

Pronoms y

La fréquence: jamais, rarement, parfois, souvent, d’habitude, aujourd’hui, toujours, de temps en temps.

Ex. 1, 2, 3, p. 23.

Ex. 4, p. 24.

Ex. 5, p. 25.

 Ex. 6, p. 25.

 

Ex. 5, p. 25.

Ex. 6, p. 25.

 

 

8.

 

Позашкільна діяльність школярів.

R. « Phonétique », p. 27.

 

 

R. « Communica-tion », p. 26.

Ex. 11, p. 27

Texte, p. 26.

 

Ex. 10, p. 27

 

9

 

Систематизація вивченого.

Тема. Відпочинок і дозвілля.

10.

 

Спорт.

 

R. « Phonétique », p. 34.

Pronom en

Sports olympiques d’été / Sports olympiques d’hiver./ Les qualités sportives.

Ex.1, 2,3, p.29.

Ex. 4, p. 37.

.Ex.5, p.31.

Ex. 3, p.32.

Ex.6, p.32.

Ex.2, p. 27.

Ex. 4, p. 30.

 

 

11.

 

Спортивні якості.

R. « Phonétique », p. 34.

Pronom en

Ex. 2, p. 31.

R. « Communica-tion », p. 33.

Ex. 11, p. 34

Texte, p. 33.

Ex.10, p. 34.

 

 

 

12.

 

Ігри.

R. « Phonétique », p. 40.

Faire de...

Jouer à ...

Prendre l’ascenseur, monter/ descendre l’escalier, bouger, un arrêt.

Ex.1, 2, 3,  p.35.

Ex. 5, p. 39.

R. « Communica-tion », p. 39.

Ex.9, p. 39.

 

Ex. 2, p.33.

Ex. 3, p.35.

 

 

13.

 

Рух у житті людини.

R. « Phonétique », p. 40.

Faire de...

Jouer à ...

 

Ex. 9, 10, p. 40.

Texte, p. 39.

Ex. 5, p.35.

 

 

14.

 

Дружба.

R. « Phonétique », p. 44.

L’expression de l’obligation : il faut, il est nécessaire de, il est obligatoire de, il me faut, j’ai le devoir de, j’ai à.

Il / Elle est gentil / gentille. Il / Elle est généreux / généreuse. Il / Elle est toujours prêt(e) à aider. Il / Elle est présent(e) dans les moments diffi ciles.

Il / Elle est toujours à l’écoute.

Ex. 1, 2, 3,  p. 41.

Ex. 6, p. 43.

R. « Communica-tion », p. 43.

Ex. 5, p. 42.

Texte, p.44.

Ex. 4, p. 42.

 

 

15.

 

Дружба

R. « Phonétique », p. 44.

Devoir – présent

 

Ex. 10, 11, p. 45.

Ex.5, p. 42.

Ex. 6, p. 42.

 

 

16.

 

Дозвілля у моїй родині.

R. « Phonétique », p. 50.

Article partitif

La forme négative

Les qualités d’un sportif: l’endurance, l’esprit d’équipe, la discipline, l’esprit de compétition, la concentration, des bons réflexes, la volonté de gagner, l’énergie physique.

Ex. 1, 2, 3,  p. 46.

R. « Communica-tion », p. 48.

 

Ex. 5, p. 47.

Classe de neige en France.

 

17.

 

Дозвілля у моїй родині.

R. « Phonétique », p. 50.

 

 

Ex. 11, p. 50.

Texte 49.

Ex. 7, 8,  p. 49.

Ex.6, p. 48.

Ex.10, p. 50.

 

 

18.

 

Систематизація вивченого.

Тема. Покупки.

19.

 

В хлібному магазині. У булочній.

R. « Phonétique », p. 57.

Article indéfini.

La forme négative.

Un boulanger, un pâtissier, un pain au chocolat un pain un gâteau, une brioche une tarte une baguette, des viennoiseries.

Ex. 1, 2, p. 52.

Ex. 3, p. 53.

R. « Communica-tion », p. 55.

Texte 56.

Ex. 8, 9, 10, p.56..

Ex. 4, 5, p. 53.

Ex. 6, p.55.

La boulangerie-pâtisserie française.

 

20.

 

В хлібному магазині. У булочній.

R. « Phonétique », p. 57.

Article indéfini.

La forme négative.

 

Ex. 7, p. 55.

Ex. 13, p. 57.

Ex.12, p.57.

Chanson « Des croissants pour la lune ».

21.

 

У супермаркеті.

R. « Phonétique », p. 63.

Expression des quantités : un litre, une barquette, un morceau, une tranche, quelques.

 

Les rayons du supermarché : la crémerie, la confi serie, la boucherie, la charcuterie, le rayon des boissons.

Ex. 1, 2, p. 58.

Ex. 4, p. 59.

Ex. 5, p. 60.

Ex. 4, p. 67.

Ex.3, p.59.

Ex. 6, p. 61.

Соціальні правила поведінки.

 

22.

 

У супермаркеті.

R. « Phonétique », p. 63.

 

R. « Communica-tion », p. 61.

Ex. 11, p. 63.

Texte 62.

Ex. 7, 8, p.62.

.Ex.10, p. 63.

 

Macaron.

 

23.

 

У магазині одягу.

R. « Phonétique », p. 69.

Futur proche

Une chemise à manches courtes, une chemise rayée, une jupe à carreaux, un pantalon à fleurs, un pull un pull à capuche une robe un cardigan Quelle taille portez-vous ? Quelle taille portes-tu ?

Ex. 1, 2, p.64

Ex. 3, p. 65.

Ex.5, p. 67.

Ex. 4, p. 66.

Ex. 4, p. 66.

Правила ввічливості.

 

24.

 

У магазині одягу.

R. « Phonétique », p. 69.

La forme négative

 

R. « Communica-tion », p. 67.

Ex. 10, 11, p. 69.

Texte, p. 68.

Ex. 7, 8, p.68.

. Ex. 6, p. 67.

Lacoste

 

25.

 

У магазині одягу.

R. « Phonétique », p. 74.

La comparaison

Combien cela coûte-t-il ? Quel est le prix de …? Vous pourriez me dire le prix de …? Les cerises sont à combien ? Je voudrais savoir quel est le prix du billet?

Vous pourriez me dire le prix de …?

Ex.1, 2 , p. 70.

 

Ex. 3, 4, p. 71.

Ex. 3, 4, p. 71.

Ex.6, p. 72

La monnaie française.

 

26.

 

У магазині одягу.

R. « Phonétique », p. 74.

 

 

Ex. 5, p. 72

R. « Communica-tion », p.73.

 

Texte, p.73.

Ex. 7, 8, p.74.

.Ex. 11, p.75

Christian Dior

 

27.

 

Повторення та систематизація вивченого.

28.

 

Контроль аудіювання.

29.

 

Контроль говоріння.

30.

 

Контроль читання.

31.

 

Контроль письма.

32.

 

Аналіз контролю.

 

 

 

II семестр

 

Дата

Тематика ситуативного

спілкування

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєві функції

 

Соціокультурна компетенція

 

Загальнонавчальна компетенція

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Тема. Шкільне життя. Харчування.

31.

 

Здорове харчування.

R. « Phonétique », p. 81.

Impératif

Les féculents, les aliments céréaliers, pain, farine, pâtes, riz, les légumes secs, haricots,  lentilles, fèves, les pommes de terre.

Ex. 1, 2, p. 77.

R. «Communication», p. 78.

Ex.  5, p. 80.

Ex. 3, 4, p. 78.

Ex. 3, 4, p. 78.

 

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;

 

 

— уважно стежити за презентованою інформацією;

 

 

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

 

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

 

— активно застосовувати  мову, що вивчається.

32.

 

Здорове харчування.

R. « Phonétique », p. 81.

 

 

Ex. 9, p.81.

Texte, p. 80.

Ex. 6, 7, p. 81

Ex. 10, p.81.

 

33.

 

Молочні продукти.

 

La place des adjectifs qualifi catifs

Salé, acide, amer, sucré, obligatoire, apporter des protéines, une substance, entretenir.

 

Ex. 1,2,3,  p. 82.

Ex. 4, 5, p. 83.

R. «Communication», p. 85.

Ex. 4, 5, p. 83.

Ex. 6, p. 84.

 

34.

 

Збалансоване харчування.

R. « Phonétique », p. 86.

La place des adjectifs qualifi catifs

Ex. 2, p. 84.

Ex. 10, p. 86.

Texte, p. 85.

Ex.7, 8, p.85.

Ex. 11, p. 86.

 

35.

 

Збалансоване харчування. Споживання жирів.

 

La place des adjectifs qualifi catifs

Des matières grasses, une nappe, une assiette, une fourchette, un couteau, une cuillère, un verre, une tasse.

Ex. 1, 2,  p. 87.

Ex. 3, 4, p. 88.

R. «Communication», p. 90.

Ex. 3, 4, p. 88.

Ex. 5, p. 90.

Ex. 4, p. 89.

 

36

 

Збалансоване харчування. Накривання столу.

R. « Phonétique », p. 91.

La place des adjectifs qualifi catifs.

Servir – présent, passé composé.

Ex. 2, p. 88.

Ex. 9, p. 91.

Texte, p.91.

Ex.6, 7, p. 91.

Ex. 7, p. 92.

 

Maurice Carême.

37.

 

Систематизація вивченого.

Тема. Місце проживання.

38.

 

Париж.

 

Connecteurs logiques.

Obligations

Conseiller qqch, visiter, prendre un bateau.

Ex. 1,2,3,  p. 93.

Ex.4,5, p. 94.

Ex.4,5, 6, p. 94.

Ex. 4, p. 96.

Le centre culturel Georges Pompidou, Montmartre et la basilique du Sacré Coeur, Disneyland.

 

39.

 

Париж.

R. « Phonétique », p. 98.

Connecteurs logiques.

Obligations

 

R. «Communication», p. 96.

Ex. 12, p. 98.

. Ex. 9, 10, p. 97.

Ex. 7, p. 96.

Ex. 8, p. 97

 

 

40.

 

Населені пункти.

 

Les degrés de comparaison

Un arrondissement,

.Ex.1,  2, p. 99.

Ex.3, p. 100.

Ex. 4, 5, p. 100.

R. «Communication», p. 102.

Ex. 4, 5, p. 100.

Ex. 6, p. 101

.Ex. 8, p. 102

La division administratif de Paris.

 

41.

 

Населені пункти.

R. « Phonétique », p. 104.

Des ordinaux.

 

Ex. 12, p. 104.

Texte, p.103.

Ex. 10, p.104.

Ex. 9, p. 103.

La Villette.

 

42.

 

Київ.

 

Les verbes impersonnels / les expressions impersonnelles.

Je crois que, je suis d’accord avec toi, des coins pittoresques.

Ex. 1,2,  p. 105.

Ex. 3, p. 106.

R. «Communication», p. 107.

Ex. 6, p. 107.

.Ex. 3, p.105.

.Ex. 4, 5, p.106.

Andriyivskyi Ouzviz, la Laure Kyevo-Petcherska, l’Opéra National de Kyiv, Krechtchatyk.

 

43.

 

Київ.

R. « Phonétique », p. 109.

 

 

Ex. 10, p. 109.

Texte, p. 109.

Ex. 8, p.109.

.Ex. 6, 7, p. 108.

 

 

 

44.

 

Київ.

 

Les expressions de lieu.

Etre situé (e), se trouver,

Ex 1, 2, p. 110.

 

Ex. 4, 6, p. 111.

R. «Communication», p. 112.

Ex. 3, p. 111.

Ex 4, p. 111.

Ex 3, p. 110

. Ex. 5, p. 111.

 

 

 

 

45.

 

Моє місто.

R. « Phonétique », p. 114.

 

 

Ex. 7, p. 112.

Ex. 13, p. 114.

Texte p.114,  ex. 10, 11.

Ex. 8, 9, p. 113.

 

 

 

Тема. Природа і навколишнє середовище.

46.

 

Тваринний світ взимку.

 

Souffrir, passé composé.

La faim, le froid, construire, installer, des mangeoires, des abreuvoirs, des nichoirs.

Ex. 1, 2, p. 116.

Ex. 5, p. 116.

Ex. 3, p. 116.

Ex. 7, p. 125.

Ex. 3, p. 116.

Ex. 5, p. 117.

 

 

47.

 

Тваринний світ взимку.

R. « Phonétique », p. 121.

 

 

R. «Communication», p. 120.

Ex.12, p.122.

Texte 121,

Ex. 10, p. 121.

Ex. 8, 9, p. 120.

 

48.

 

Людина і навколишнє середовище.

 

Future proche (révision)

Le panda géant, le tigre du Bengale, l’éléphant d’Asie, la gorille, le cacatoès d’Australie, le dauphin de l’Irrawaddy, les espèces, l’extinction, la déforestation, la pollution.

Ex. 1, 2, p. 123.

.Ex. 3, p. 121.

Ex. 4,  p. 121.

Ex. 3, p. 123.

 

 

 

49.

 

Людина і навколишнє середовище.

R. « Phonétique », p. 127.

 

Ex. 2, p. 120.

R. «Communication», p. 125.

Ex. 10, p. 127.

Texte p.126.

Ex. 7, 8, p. 126.

Ex. 6, p. 125

 

 

50.

 

Дії школярів для охорони довкілля.

 

Impératif présent

La pollution, la pénurie d’eau potable, les déchets ménagers, sauver.

Ex. 1, 2, p. 128.

R. «Communication», p. 131.

.

.Ex. 3, p. 128

Ex. 6, p. 130

 

 

51.

 

Дії школярів для охорони довкілля

R. « Phonétique », p.133.

 

Ex. 3, p. 127.

Ex. 12, p. 133.

Texte 132,

Ex. 8, p.132.

Ex. 9, p.133.

.Ex. 7, p. 132

. Ex.10, p. 133.

 

 

Тема. Помешкання

52.

 

Кімнати квартири (будинку).

 

La forme négative du verbe

Une salle de bain, une cuisine, un couloir, des toilette, une chambre, le séjour, une salle à manger.

Ex. 1, 2, p. 135.

R. «Communication», p. 137.

Ex. 3, p. 138.

Ex. 3, p. 135

.Ex.5, 6, p. 136

 

 

53.

 

Кімнати квартири (будинку).

R. « Phonétique », p.140..

Ex. 2, p. 132.

Ex 13, p. 140.

 

.Texte p.139.

Ex. 10, 11, p. 139.

.Ex. 8, 9, p. 138

Paul Eluard Paris.

 

54.

 

Адреса.

 

Les prépositions de lieu.

Une rue, un boulevard, une avenue, une place.

Ex. 1, 2, p. 141.

Ex. 4, p. 142.

.Ex. 6, p. 143.

Ex. 3, p. 141.

. Ex.5, p.142

Adresse.

 

55.

 

Адреса.

R. « Phonétique », p.145..

 

 

R. «Communication», p. 144.

Ex 12, p. 145

Ex. 7, p. 144.

Texte, p.145.

Ex. 9, 10, p. 145..

Ex. 8, p. 144

Marcel Pagnol

 

56.

 

Меблі.

 

Les adjectifs possessifs.

Une table, une table basse, une table de chevet, une armoire, un placard, une étagère, une commode, une chaise, un fauteil.

Ex. 1, 2, 3, p. 146.

R. «Communication», p. 148.

 

Ex. 5, p. 148.

 

 

 

57.

 

Меблі.

R. « Phonétique », p.150..

 

Ex. 2, p. 140.

Ex.9, p.150.

.Texte p.149.

Ex.7, p.149.

Ex. 6, p. 148.

 

 

58

 

Систематизація вивченого.

 

 

Тема. Свята і традиції.

59

 

Організація свята.

 

Faire, mettre – passé composé.

Prendre une photo souffl er les bougies s’habiller en princesse, recevoir des cadeaux d’anniversaire.

Ex. 1,2, p. 152.

Ex.4, p.152.

R. «Communication», p. 154.

Ex. 2, p. 150.

Ex.3, p.152 a)

Ex.3, p.152

Ex. 5, p.153

Вітальна листівка.

 

60

 

Організація свята.

R. « Phonétique », p.155..

 

Ex. 2, p. 150.

Ex.5, p.152

R. «Communication», p. 154.

texte, p.155.

Ex.8, p.155.

Ex.7, p.155.

Ex. 10, p.156.

.

 

61

 

День народження.

 

COD

La tenue de soirée, le costume, souhaiter qqch.

Ex. 1, 2,  p. 157.

Ex.6, p.158.

Ex. 3, p.156.

Ex. 5, p.157

Ex. 3,  p. 157.

Ex.7, p.159.

Привітання з днем народження

 

62

 

День народження.

R. « Phonétique », p.160

..

 

Ex. 2, p. 155.

R. «Communication», p. 159.

Ex.11, p. 161.

Texte, p. 160.

Ex.8, p.160.

Ex.10,11,  p.161.

 

 

63

 

1 Травня.

 

Le futur simple de certains verbes irréguliers

Le muguet en brin, en bouquet, la cloche, s’envoler, ramasser les oeufs.

.Ex. 1, 2, p. 162.

. R. «Communication», p. 165.

Ex.4, p.163.

Ex. 3, p. 162.

Ex. 5, p. 163

 

 

64

 

Пасха.

R. « Phonétique », p.166.

 

 

Ex. 11, p. 166.

Texte, p. 165.

Ex. 8, 9, p. 166.

. Ex.7, p.165.

 

R. Desnos.

 

 

 

Тема. Подорож.

65

 

Види транспорту.

 

La forme négative du verbe au passé composé.

L’avion, le train, le bus, le car, le bateau, le vélo, la moto, la voiture.

Ex. 1, 2, p. 168.

R. «Communication», p. 170.

Ex. 7, p. 171

 

.Ex. 3, p.168.

Ex. 5, 6, p.169.

TGV

 

66

 

Види транспорту.

R. « Phonétique », p.172.

 

 

Ex. 2, p. 167.

Ex. 12, p.172.

.Texte, p.171.

Ex.9, 10, p.172.

. Ex. 8, p. 171.

 

 

 

67

 

Громадський транспорт.

 

Le verbe prendre (irrégulier)

Le présent de l’indicatif

L’arrêt de bus, prendre le bus, la station de métro, prendre le métro, c’est par ici.

Ex. 1, 2, p. 173.

R. «Communication», p. 176.

Ex. 7, p.176.

Ex.4, 5, p.174.

 

 

68

 

Громадський транспорт.

R. « Phonétique », p.177.

 

 

Ex. 9, p.177.

texte, p.176.

 

 

 

69

 

Повторення вивченого за рік.

70

 

Контроль аудіювання.

71

 

Контроль говоріння.

72

 

Контроль читання.

73

 

Контроль письма.

74

 

Аналіз контролю.

 

 


©2011-2019, Видавничий дім «Освита»
Передрук матеріалів тільки за наявністю гіперпосилання на www.osvita-dim.com.ua