Гайдаєнко Ірина Василівна

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент. Працює на кафедрі українського мовознавства та основ журналістики Херсонського державного університету з 1997 року. У 2002 році захистила дисертацію з теми: "Назви на позначення смаку: етимологія, семантика, функціонування". З 2002 року - завідувач кафедри українського мовознавства. І.В.Гайдаєнко викладає дисципліни: "Стилістика", "Загальне мовознавство", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Основи текстотворення", "Редагування текстів різних стилів" Спецсемінари: "Сучасні напрямки українського мовознавства". Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів з питань лексикології, психолінгвістики. Наукові дослідження доцента пов'язані з проблемами лексикології, лінгвостилістики, мовознавства, психолінгвістики та лінгводидактики. Науковий доробок Гайдаєнко І.В. становить понад 40 праць, серед них монографія, підручники і посібники (у співавторстві), методичні рекомендації, наукові статті. Вона - один із співавторів підручників: "Українська мова: Підручник для учнів старших класів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю та абітурієнтів" (К.: Ленвіт, 2003), "Практикуму з методики навчання української мови" (К.: Ленвіт, 2003), "Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів" (К.: Ленвіт, 2005), "Рідна мова" підручник для 5 класу і 6 класу (К.: Освіта, 2006).

 

Flag Counter